Como xa se difundiu no portal de Mancomún, dentro da iniciativa Joinup está dispoñible unha ferramenta chamada JLA (Joinup Licensing Assistant).

O JLA trátase dun asistente que axuda no proceso de licenciamento do software, que en algúns proxectos podería ser complexo. Isto é debido en parte a que non todas as licenzas son compatibles entre si xa que algunhas licenzas poden ter restricións sobre o que se pode facer co código e o que non.

Á hora de adoptar unha licenza, antes de tomar unha decisión é necesario saber que opcións de licenza se poden escoller e cales non, logo de determinar cales son as licenzas das dependencias que ten o proxecto.

Ademais disto, tamén compre coñecer minimamente as licenzas para poder escoller unha que se adapte o mellor posible ao que se quere permitir e o que se quere limitar facer co código do proxecto, así como aspectos relacionados con posibles patentes, etc.

JLA compatibility checker

A novidade do asistente para esta actualización é que agora conta con un comprobador de compatibilidade que permite avaliar a posibilidade de combinar o código fonde mesturado baixo diferentes licenzas e distribuílo. Esta nova opción pódese usar dende esta ligazón onde se pode escoller unha licencia de partida e a licenza desexada e posteriormente a ferramenta permite ler os comentarios sobre a compatibilidade entre as dúas licencias escollidas así como as posibles incompatibilidades que puideran existir entre elas. Esta característica resulta interesante cando existen dependencias no proxecto a liberar ou cando se quere realizar unha bifurcación dun proxecto libre ou aberto xa existente.

JLA find and compare software licenses

Esta última funcionalidade aumenta as existentes como o comparador, que permitía escoller ate cinco licenzas e realizar unha comparativa para saber que permite e que limita cada unha delas. Esta funcionalidade é moi interesante para coñecer as diferencias entre cada unha das licenzas e para cando se está a tomar a decisión sobre que licenza aplicar en función do que se quere permitir así como o soporte tanto da comunidade como da lexislación.

Pode atoparse máis información sobre as novidades do asistente na nova do portal de Joinup.

Relacionado coas licenzas, dende o portal de Mancomún tamén se publicou hai tempo unha matriz de compatibilidade entre diversas licenzas libres, que serve para ter unha panorámica rápida e visual sobre que licenzas son compatibles entre si.

Pin It on Pinterest

Share This