Taiga é unha plataforma de xestión de proxectos deseñada para os proxectos de software, pero tamén se pode utilizarse noutros ámbitos. Nas metodoloxías de traballo onde destaca Taiga é nas áxiles, nomeadamente Kanban e Scrum. Taiga trátase dunha aplicación web que se pode empregar tanto nun servizo na nube de terceiros, incluído o fornecido por Taiga, coma nunha instalación en infraestrutura propia. Esta ferramenta conta coa posibilidade de integración con múltiplas plataformas como poden ser Jira, Asana, Github ou Trello, ademais de ser unha solución alternativa e moi similar a esta última.
As funcionalidades principais de Taiga son:

  • Xestión de tarefas.
  • Xestión de equipos.
  • Xestión de erros
  • Xestión documental mediante unha wiki.
  • API que nos permite realizar integracións con outras plataformas.
    Soporte de importacións de outras ferramentas de xestión de proxectos ou que inclúen funcionalidades de xestión como Trello, Jira, Asana ou GitHub.

Pílula sobre Taiga

Outras pílulas sobre ferramentas para teletraballo

Pin It on Pinterest

Share This