XWiki é un software de plataforma wiki con capacidades profesionais que viu a luz no ano 2003, está liberado baixo a licenza LGPL e trátase dun software mediante o cal se pode despregar unha plataforma web simple mediante a cal se pode consultar, buscar e editar información estruturada e ordenada.

XWiki permite gardar información estruturada dunha forma sinxela sen saír da páxina web tanto empregando o editor visual ou usando a sintaxe wiki. Dentro das súas características máis importantes están a de que é facilmente extensible ben sexa instalando mediante o administrador de extensións ou desenvolvendo novos módulos empregando as APIs que se facilitan, ten un sistema de control de usuarios que permite definir os permisos para as distintas partes da wiki e tamén permite integrar a autenticación con outros sistemas como LDAP. Outra característica a destacar é que XWiki soporta a internacionalización contando con máis de 30 idiomas soportados entre os que se atopan tanto o galego coma o castelán.

Pin It on Pinterest

Share This