WebGLayer é unha biblioteca Javascript de software libre utilizada para desenvolver mapas analíticos que axudan ás persoas para comprender os datos e a utilizalos para apoiar as súas decisións. Os mapas ofrecen unha interactividade moi alta e unha reacción rápida ás accións do usuario. Cada unha das vistas permite diferentes interaccións (como o filtrado ou a análise de relacións) que desencadean unha actualización instantánea das demais vistas. Deste xeito, os usuarios benefícianse de visualizacións de datos inmediatas e dinámicas, comprenden mellor os datos aplicando filtros e teñen a oportunidade de descubrir relacións e patróns nos datos.

Pin It on Pinterest

Share This