R é unha linguaxe de programación libre, así como unha contorna de desenvolvemento. Están especificamente deseñados para a análise estatística e a realización de gráficas. Actualmente considérase a lingua franca do analista de datos e estase a utilizar en numerosos campos relacionados, dun ou doutro xeito, coa estatística (xenómica, biomedicina, econometría, big data, bioloxía, …).

R é multiplataforma (Windows, GNU/Linux, MacOs e FreeBSD) e está liberado baixo a licenza GPL. R é unha linguaxe interpretada que conta con un bo soporte de estruturas de datos de tipo vectoriais e matriciais, proporciona unha cantidade importante de métodos, modelos e funcións estatísticas e de representación gráfica de datos e conta ademais coa posibilidade de execución de código C, C++ e Fortran.

R tamén conta con un amplo ecosistema arredor da mesma, así como con contornas de desenvolvemento diversas, múltiples bibliotecas, frameworks e demais ferramentas para facilitar o traballo con R como poden ser R Studio, R Commander…

Pin It on Pinterest

Share This