Prometheus é un sistema de monitorización libre (baixo Apache 2.0), programado na linguaxe Go e iniciado por desenvolvedores de SoundCloud, debido a que nin as solucións de monitorización nin as métricas existentes cubrían as súas necesidades e dende 2016 forma parte da Cloud Native Computing Foundation.

Trátase dunha solución modular, eficiente e escalable que ofrece monitorización inclusiva, podendo analizar tamén o interior dos servizos e non só os extremos; con un modelo de datos permitindo métricas multi-dimensionais. Prometheus tamén conta con unha linguaxe de consultas flexible e potente e as medidas son recuperadas mediante un modelo “pull” pero permitindo tamén “push” mediante unha pasarela. Ademais, Prometheus permite múltiplos xeitos de realizar gráficos, así como facilidades de integración con outras plataformas que necesiten extraer datos de monitorización.

Pin It on Pinterest

Share This