Metabase Open Source Edition, exploración de datos para todo o equipo. Metabase configúrase en cinco minutos, conectándose á súa base de datos e dándolle valor aos seus datos en fermosas visualizacións, sen necesidade de SQL. Facilita o entendemento dos datos a todo o mundo, non só aos analistas e desenvolvedores. Axude ao seu equipo para responder ás súas propias preguntas sobre os datos en só 5 minutos. Metabase proporciona unha imaxe oficial de Docker a través de Dockerhub. Conta cunha licenza GNU Affero General Public License (AGPL) e ten publicado o seu código en GitHub.

Pin It on Pinterest

Share This