Mapbox poderíase definir como unha plataforma de ferramentas de software libre que permiten incorporar as tecnoloxías de información xeográfica a calquera outra aplicación, tanto en Web como en dispositivos móbiles. Aínda que tamén permite a creación de mapas en liña para usuarios finais, con información base de OpenStreetMap e a posibilidade de incorporar información propia en múltiples formatos.

Entre as ferramentas ou bloques, como eles os chaman, listos para incorporar a calquera aplicación destacan o de mapas, que permite engadir calquera tipo de mapa con calquera tipo de información; o de búsqueda, que permite atopar lugares nun mapa a través dunha dirección, dunhas coordenadas ou dun topónimo e o de navegación que permite integrar o enrutado para seguir indicacións de como chegar a un sitio concreto ou mesmo incorporar a información do tráfico en tempo real.

Pin It on Pinterest

Share This