O Mapa de Capacidades Tecnolóxicas de Galicia, MapaTIC.gal, nace co obxectivo de constituír unha pasarela web que sirva de punto de encontro entre provedores e demandantes de produtos e servizos tecnolóxicos en Galicia. É unha plataforma web que sirve de punto de encontro virtual entre os diferentes actores que participan na Oferta-Demanda Tecnolóxica de Galicia.

 

Pin It on Pinterest

Share This