Mahara é unha plataforma software de xestión de carteiras, tamén coñecido como “e-portfolio” do inglés electronic portfolio. O proxecto naceu especificamente para satisfacer necesidades do sector educativo e este segue a ser o enfoque principal, aínda que tamén se pode empregar en outros sectores. As principais aplicacións no sector educativo son a posibilidade de centrar a ensinanza no estudante, onde este pode ir expoñendo os seus traballos e as súas competencias, podendo estas ser avaliadas ou asesoradas por os seus titores ou profesores así como tamén ferramentas como foros e grupos para a comunicación entre os usuarios.

As principais características de Mahara son:

  • Creación e compartillamento de carteira multimedia de forma personalizada e coa posibilidade de ser colaborativa.
  • Organización de carteira tendo en conta competencias, tendo así unha visión de cales foron completadas.
  • Escalabilidade, podendo ten múltiplas institucións e con miles de usuarios nun mesmo sitio.
  • Integración con outras plataformas como pode ser Moodle ou servizos de autenticación.
  • Extensión mediante plugins e paquetes de idiomas, entre os que se atopan o de galego e o de castelán.

Pin It on Pinterest

Share This