Kibana é un complemento de visualización para Elasticsearch. Con Kibana pódense configurar diversos paneis visuais provistos de distintos tipos de trebellos como diagramas de barras, de círculos, mapas, grafos… tamén está provisto de funcionalidades con aprendizaxe autónomo que axudaría a detectar certas situacións anómalas de xeito desatendido, incluso se poden desenvolver trebellos gráficos novos mediante Canvas.

Empregando Elasticsearch con Kibana pódese indexar un volume de datos grande e realizar consultas e procuras sobre o mesmo mediante unha interface visual moderna, útil e extensible. Aínda que non é obrigatorio o uso de Kibana con Elasticsearch, na maioría dos casos ambas solucións van da man.

Pin It on Pinterest

Share This