GnuCash é un programa que forma parte do proxecto GNU o cal comezou como un sistema de finanzas persoal que viu a súa primeira versión no ano 1998. Máis adiante este software foi incorporando funcionalidades propias de sistemas de finanzas para pequenas empresas. Polo que hoxe en día se pode dicir que a aplicación GnuCash é unha aplicación válida para levar conta das finanzas de PEMEs e autónomos.

É un programa multiplataforma publicado baixo a licenza GPL e que ten como finalidade axudar nas tarefas financieiras persoais e de pequena empresa tendo como funcionalidades principais: Implementación de sistema de contabilidade partida dobre. Aparencia de libro de rexistro de operacións. Creación de transacións programadas. Realización de informes e gráficas. Categorización de transaccións. Xestión de clientes, fornecedores, facturas…

Pin It on Pinterest

Share This