GLPI é unha solución de xestión de servizos da información, do inglés Information Technology Service Management (ITSM). Mediante esta solución é posible realizar a xestión e o inventario de todo o parque informático dunha empresa (computadoras, impresoras, software…), levar o centro de atención ao usuario, mediante o seu uso serve de axuda ao traballo dos administradores de sistemas que a xestionan axudando a cumprir coas boas prácticas da ITIL. Está desenvolvido en PHP e baixo a licenza GPLv2.

As características máis destacadas que ofrece este software son:

  • Centro de servizo ao usuario con un único punto de contacto
  • Xestión de múltiplas entidades
  • Soporte de máis de 40 linguas
  • Soporte multiusuario
  • Inventario de activos
  • Xestión administrativa e financeira
  • Xestión de licenzas
  • Xestión documental e de contratos
  • Informes e estatísticas
  • Base de coñecemento e respostas frecuentes

Pin It on Pinterest

Share This