Etherpad é unha solución para a edición de documentos de texto colaborativa e en tempo real. Permite a edición dun mesmo documento por parte de múltiples usuarios de forma simultánea. É unha aplicación web multiplataforma liberada baixo a Apache License 2.0 que se pode empregar dende o navegador, a parte servidor pode instalarse en infraestrutura propia ou usar un servizo de terceiros.

Funcionalidades máis destacadas de Etherpad:

  • Creación e edición de documentos de texto
  • Compartición de documentos con unha simple ligazón escollida polo usuario ou aleatoria
  • Resaltado do texto con código de cores para identificar que é o que escribe cada usuario
  • Chat con todos os usuarios involucrados nun documento
  • Formato básico de texto
  • Importación e exportación de documentos en varios formatos
  • Uso de autenticación ou acceso público e universal
  • Extensión de uso mediante plugins

Pílula sobre Etherpad

Outras pílulas sobre ferramentas para teletraballo

Pin It on Pinterest

Share This