Premio ao Mellor Proxecto Universitario con Licenza Libre

Pode participar na IX edición do premio calquera estudante do Sistema Universitario Galego que teña defendido nalgunha das convocatorias do curso académico 2015/2016, cunha nota mínima de 5.0 o seu:

  • Proxecto de Fin de Carreira
  • Traballo de Grao
  • Traballo de Fin de Mestrado Universitario

Para participar:

Nas distintas seccións do menú da esquerda podes atopar máis información sobre este premio así como resposta ás preguntas máis frecuentes.

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Galicia