Nova versión do hipervisor Xen 4.15 (monitor de máquina virtual de software libre desenvolto pola Universidade de Cambridge).

Novidades: nos procesos Xenstored e Oxenstored engadiuse soporte experimental para actualizacións en vivo. Para a plataforma ARM, posibilidade experimental de executar modelos de dispositivos no lado do sistema host dom0.

Agregouse a capacidade de usar o mecanismo de seguimento de hardware IPT (Intel Processor Trace). Soporte para contornas Viridian (Hyper-V) para executar convidados de Windows utilizando máis de 64 CPU virtuais e redeseño da capa PV Shim utilizada para executar convidados paravirtualizados (PV) non modificados en contornas PVH e HVM.

Continúa o traballo na implementación dun porto Xen para procesadores RISC-V.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This