A Guía de Writer 7.3 cobre os cambios visibles na interface de usuario de LibreOffice Writer e a información adicional das versións anteriores, incluíndo:
– Melloras no seguimento de cambios.
– Detalles engadidos sobre o diálogo Imprimir en macOS.
– Detalles actualizados sobre o diálogo Modelos.
– Actualizouse a terminoloxía das listas no capítulo 11 e en calquera outro lugar onde se mencionen as listas.
– Reescritura menor e substitución de figuras en varios capítulos.

Novas características dirixidas aos usuarios que migran de Microsoft Office a LibreOffice, ou que intercambian documentos entre os dous suites ofimáticas:
– Nova xestión do seguimento dos cambios nas táboas e cando se move o texto.
– Melloras no rendemento ao abrir arquivos DOCX e XLSX/XLSM de gran tamaño, maior velocidade de renderizado dalgúns documentos complexos e novas melloras na velocidade de renderizado ao utilizar o back-end de Skia introducido con LibreOffice 7.1.
– Melloras nos filtros de importación/exportación.
– As bibliotecas ScriptForge, que facilitan o desenvolvemento de macros, ampliáronse con varias características.

Descarga da guía

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This