O Minsterio de Asuntos Económicos e de Transformación dixital está a elaborar unha Carta de Dereitos Dixitais que se someteu a consulta pública. A Carta de Dereitos Dixitais de España ofrecerá un marco de actuación non vinculante no relativo á regulación do ecosistema dixital.

A Carta de Dereitos Dixitais

O borrador da Carta someteuse a unha consulta pública co obxectivo de «recibir as observacións que o conxunto da cidadanía desexe formular con obxecto do seu enriquecemento». Decenas de organizacións e figuras relevantes no ámbito dixital han participado na consulta ou se pronunciaron sobre o texto en medios.

Wikimedia España tamén enviou as súas achegas,c o propósito de contribuír a unha interpretación equilibrada e matizada da Carta de Dereitos Dixitais.

Wikimedia España comunicou ao Ministerio a importancia de presentar atención aos seguintes puntos:
– Soberanía tecnolóxica e software libre son conceptos que sorprende non atopar na redacción da carta e deberían incluírse, xa que permiten non só garantir senón ampliar e potenciar moitos dos dereitos que se contemplan.
– Do mesmo xeito que se garante o acceso á cultura, é importante salvagardar o acceso ao coñecemento do conxunto da cidadanía; que se podería incluír no epígrafe XXII Liberdade de creación e dereito de acceso á cultura na contorna dixital.
– De maneira xeral, débese impulsar que toda creación, publicación, código ou ferramenta financiado con diñeiro público sexa de acceso público e publíquese baixo unha licenza libre para garantir a súa accesibilidade, auditoría e reutilización.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This