SimpleScreenRecorder (gravador de pantalla de software libre para GNU/Linux), publicou nova versión 0.4.3. Unha das novidades máis importantes desta versión é que xa permite gravar vídeo desde unha webcam.

É unha aplicacción simple no sentido de que é doada de usar pero potente ao mesmo tempo, permitindo configurar diferentes parámetros da gravación e ocupando poucos recursos no sistema.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This