O próximo sábado 18 de marzo volven as katas de Rust da Industriosa, cos seguintes horarios:

– 9:30 a 10:00 -> Almorzo nas Ramblas (Pegada ao taller).
– 10:00 a 12:00 -> Pair-programming de prototipo dende a última kata.
– 12:00 a 13:30 -> Presentación dos problemas encontrados na última kata.
– Problemas de targets (Esp e STM32).
– Problemas co embedded-hal.
– Configuración editor.
– 13:30 a 14:00 -> Recapitulación e votación da presentación do seguinte tema.

As katas de Rust son un espacio onde varios desenvolvedores traballan xuntos nun problemas especifico sobre Rust, e falamos dunha introducción ao final da kata de como mellorar os nosos proxectos. As katas estan lideradas por Eloy Coto, software engineer en Red Hat.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This