Rocky Enterprise Software Foundation (RESF), nova fundación enfocada no coidado e promoción de Rocky Linux, un dos derivados de Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

RESF

RESF é unha fundación que vela pola sustentabilidade e crecemento de Rocky Linux:

«RESF non é unha fundación sen fins de lucro. En cambio, é unha Corporación de Beneficios Públicos de Delaware (PBC) ou Type B Corp. Que é iso?? Un tipo B, a diferenza dunha corporación sen fins de lucro, ten accionistas e pode tratar de obter ganancias. Con todo, do mesmo xeito que un Tipo C convencional, un Tipo B debe gastar algunhas das súas ganancias e recursos en apoio dun beneficio público específico.»

O propósito é que «a comunidade se asegure de que as dependencias, fontes e ferramentas de Rocky Linux permanezan libres, de código aberto e reproducible», impedir que volva pasar algo como con CentOS.

«Os proxectos de código aberto non deben estar suxeitos a control corporativo ou axendas comerciais», comenta Gregory Kurtzer cofundador de CentOS e Rocky Linux.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This