O pasado xoves  22 de novembro entregouse o  Premio ao Mellor PFC con Software Libre 2007. O xurado, composto por representantes de Igalia, das universidades públicas galegas e Mancomun.org, atendeu á presentación dos 3 concursantes finalistas para finalmente entregar os Premios como segue:

Á hora de decidir os premios, tívose en conta por riba de todo o coidado coas licenzas escollidas para o código, e moi especialmente a procura de colaboración e visibilidade do proxecto fin de carreira dentro dunha comunidade de Software Libre. A iniciativa foi promovida por Igalia en colaboración coas tres universidades galegas e Mancomun.org.

Os participantes presentaron e desenvolveron un PFC que creou un novo proxecto de Software Libre ou ben mellorou un existente, utilizando unha implementación libre de calquera linguaxe de programación.

Os concursantes debían estar matriculados nalgunha das tres universidades galegas, cunha nota mínima de 5.0, nalgunha das convocatorias entre marzo e outubro do ano 2007, sendo este requirimento indispensable para poderen participar no concurso.

Pin It on Pinterest

Share This