Novidades da última versión de Raspberry Pi OS (sistema operativo oficial para os mini-PC Raspberry Pi): Linux 5.15 como kernel, eliminación do usuario pi, presente por defecto no sistema.

A ferramenta de creación de imaxes permite preconfigurar un usuario na imaxe para cando esta sexa arrincada por primeira vez. Configuración experimental para executar unha sesión de Wayland (probablemente haxa cousas que rompan), entre outras.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This