A Editorial Traficantes de sueños vén de anunciar a publicación do libro “Copyleft. Manual de uso” baixo unha licenza [[Creative Commons]].
O libro está escrito por varios autores e pretende ser unha ferramenta práctica para que as persoas que traballan nos distintos eidos da creación poidan ter unhas referencias mínimas para entender a cultura libre e o mundo [[copyleft]].

O Manual ofrece información sobre a implementación deste tipo de licenzas e a importancia do copyleft en ámbitos tan distintos como o vídeo, o software, a edición, a música, o arte ou o dereito.
Disponse dunha web propia onde se pode descargar, actualmente, o pdf e máis adiante unha coidada versión html. A edición en papel pode adquirirse por só 10 euros en Traficantes de Sueños e a partir desta semana nas librerías.

Pin It on Pinterest

Share This