Que sucedeu na esfera pública no tocante ao código aberto?, aproveitan as administracións públicas as vantaxes que achega este modelo de desenvolvemento tecnolóxico?

Son numerosos os exemplos de implantación do código aberto nas administracións públicas tanto no ámbito internacional, como europeo e mesmo nacional.

“O código aberto como motor de transformación dixital na Administración Pública” é un ebook realizado por MCPRO co apoio de Red Hat no que se aborda o asunto en profundidade e que se pode descargar gratuitamente a través desta ligazón.

“O código aberto como motor de transformación dixital na Administración Pública” profunda nas vantaxes e desafíos da implantación de solucións abertas nos organismos públicos, no cambio de paradigma cultural e na oportunidade que supón para a mellora da sociedade.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This