Magasi CDO I.E.S. Xulián de Magariños segue a innovar con dúas novas iniciativas: o Proxecto Rella e a creación dunha Aula Virtual do centro. No caso do Proxecto Rella trátase de proporcionarlle documentación á comunidade educativa para axudala no uso de ferramentas informáticas. Rella está inserido na Aula Virtual que foi desenvolvida na plataforma libre Moodle e serve como ferramenta de apoio ás clases presenciais que se imparten no centro. A estes proxectos hai que unir o Magasi CD, unha recompilación de aplicacións libres de utilidade na educación. Todos estes proxectos parten da iniciativa, traballo e coordinación do profesor deste centro Manuel González Regal.

O Proxecto Rella serve de apoio aos docentes co emprego de titoriais gráficos sinxelos, adaptados ás necesidades educativas de cada materia e perfectamente modificables estando dispoñibles con conexión ou sen conexión.

A Aula Virtual probouse durante as prácticas en empresas do alumnado do Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos e na materia de física. Actualmente o sistema é empregado por un amplo número de docentes e alumnos.

Entre outras funcionalidades o sistema permite organizar os materiais educativos, preparar probas académicas en liña, elaboración de wikis e xestionar a interacción entre profesores e alumnos.  

Pin It on Pinterest

Share This