Project-Open]Project-Open[ ou ]PO[ é un completo ERP orientado a proxectos de propósito xeral, amplamente configurábel e orientada a proxectos e servizos, non a produtos.

Aínda que é un ERP de propósito xeral, ]PO[ ten diversas solucións que cobren diversos sectores máis específicos:

 • ]project-translation[ é unha solución para pequenas e medianas empresas de tradución.
 • ]project-consulting[ para consultoras cunha intranet como plataforma colaborativa, xestión de proxectos, fluxos de traballo e xestión do coñecemento.
 • ]project-agency[ é unha solución para axencias de publicidade e Internet que optimiza a xestión dos recursos internos da empresa.
 • ]project-lifecycle[ é unha solucións para PLM (“product lifecycle management”:xestión do ciclo de vida dos produtos) para enxeñaría e empresas de produción industrial.

Algúns dos módulos principais que compoñen este ERP son:

 • Módulo de finanzas para o seguimento e avaliacións dos resultados
 • Xestión de relacións cos clientes (CRM)
 • Xestión de provedores
 • Xestión de recursos humanos (HRM)
 • Xestión de bases de datos do coñecemento
 • Business Intelligence
 • Xestións de contidos
 • Módulo de integración con outros aplicativos.
 • etc…

Segundo a súa propia páxina web, ]PO[ é usado por máis de 32.000 usuarios.

Podes atopar unha versión de demostración na seguinte ligazón:http://pcdemo.dnsalias.com/

Poderás acceder á demo usando distintos roles en distintos tipos de empresa

 • Empresa consultora: xestor de proxecto, xestor sénior, vendedor, cliente, contabilidade
 • Empresa de tradución: xestor de proxecto, traballador independente (“freelance”), cliente
 • Empresa de xestión de servizos TIC: xestor sénior, empregado, asistencia técnica, administrador Linux, cliente e vendedor.

Máis información na páxina do proxecto:
http://www.project-open.com/index.html

Pin It on Pinterest

Share This