Lanzamento da rama estable do servidor libre de correo Postfix, 3.5.0. Anunciada a finalización do soporte para a rama Postfix 3.1.

Postfix combina alta seguridade, fiabilidade, facilidade na administración e bo rendemento.

Novidades:
Agregouse soporte para o protocolo de equilibrador de carga HAProxy 2.0 con solicitudes de proxy a través de TCP sobre IPv4 e IPv6.
Agregouse a capacidade de obrigar ás mensaxes para establecer o estado de desactualizado para regresar ao remitente.
Nos clientes SMTP e LMTP, agregouse soporte para enumerar múltiples hosts para redirixir as mensaxes a outro servidor.
Modificado o comportamento de rexistro, entre outras.

Máis información na nota oficial de lanzamento

Pin It on Pinterest

Share This