Data.europa.eu and the European common data spaces” é o primeiro de dous informes que analizan o papel que data.europa.eu podería desempeñar no contexto dos espazos de datos emerxentes e comúns da Unión Europea, previstos na Estratexia Europea de Datos. Cabe destacar que parte desta estratexia é o desenvolvemento dos espazos de datos comúns europeo ao longo de diferentes sectores e interoperables entre eles, unha iniciativa que aínda está en proceso de consolidación.

O obxectivo do informe é dobre. Por unha banda, busca identificar os titulares de datos abertos que están involucrados en implementacións de espazos de datos en curso. Por outro, ofrece unha reflexión sobre o papel que poderían desempeñar os portais de datos abertos nestas implementacións, especialmente o portal europeo.

Para levar a cabo o desenvolvemento deste primeiro informe, os seus autores realizaron unha profunda análise da documentación oficial existente sobre a Estratexia Europea de Datos, ademais de revisar recursos en liña e casos de uso de iniciativas como IDSA, Gaia-X ou o Open DEI.

Simultaneamente, realizaron diferentes entrevistas con desenvolvedores de arquitecturas e espazos de datos. Dado que aínda non existen implementacións completas, a análise baseouse en casos de uso, traballos en desenvolvemento e follas de roteiro, no canto de en espazos de datos operativos.

Principais conclusións do informe

Os datos abertos menciónanse habitualmente xunto aos datos privados e persoais como un tipo de fonte de datos. Con todo, os titulares dos datos abertos non adoitan estar involucrados en iniciativas de desenvolvemento de arquitecturas de referencia do espazo de datos ou as súas implementacións. Esta situación debe cambiar, asegurándose a súa implicación.

Os titulares de datos abertos teñen unha ampla experiencia na publicación de datos, a xestión de metadatos, os indicadores de calidade, o descubrimento de conxuntos de datos e a súa federación, así como en tecnoloxías e estándares como DCAT. Con todo, hai moi pouca transferencia de coñecementos e tecnoloxías desde a comunidade de datos abertos á comunidade de espazos de datos.

O uso de datos de múltiples fontes require interoperabilidade a varios niveis. A necesidade de intermediarios de datos que actúen como axentes neutrais para garantir a interoperabilidade é un tema pouco explorado no contexto dos espazos de datos. As administracións públicas, aproveitando a súa experiencia na publicación de datos, son as máis indicadas para asumir ese papel.

O segundo informe – que se publicará unha vez que as implementacións do espazo de datos estean dispoñibles en 2023 – explorará tres escenarios de espazo de datos, con data.europa.eu como titular ou intermediario de datos. Ademais, analizará detalladamente os desafíos e oportunidades para o portal europeo no contexto destes desenvolvementos.

Próximos pasos

En definitiva, os espazos de datos pertencen a un campo emerxente que aínda conta con algúns rumbos e limitacións. As fontes de datos de goberno aberto, os portais e os seus profesionais non están tan representados como poderían, nin sequera en sectores onde xogan un papel crave, como a mobilidade ou as cidades intelixentes. É necesario cambiar esta situación.

O futuro da investigación realizada neste informe pasa por esperar a publicación do anteriormente citado segundo informe, que se fará efectiva unha vez que se dispoña de espazos comúns de datos europeos máis desenvolvidos e completouse o traballo sobre os recursos de referencia por parte de IDSA e Gaia-X.

Estas próximas accións permitirán formular recomendacións máis específicas que poidan estar baseadas nas características dos espazos de datos reais en funcionamento.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This