A caixa de ferramentas PoliVisu está a cambiar a forma de facer política urbana colaborativa, axudando ás cidades (con poucos recursos) a tomar decisións eficaces, informadas e baseadas en datos.

Un conxunto de ferramentas de procesamento e visualización de datos, xunto cunha metodoloxía estruturada e adaptable para a introdución de datos abertos (xeográficos) no ciclo de vida da formulación de políticas, axuda ás cidades para superar as barreiras para o uso de big data e permítelles aproveitar os beneficios da analítica de datos para construír o compromiso das partes interesadas.

Este enfoque baseado nos datos ofrece a todos os integrantes da cadea de valor das políticas a oportunidade de obter unha maior comprensión dos problemas e as opcións, o que impulsa un discurso político baseado en feitos. Aínda que o diálogo non conduza a un consenso político, a satisfacción co proceso mellora xa que todos os implicados séntense escoitados e comprenden por que se tomaron determinadas decisións de transformación urbana.

As cidades poden acceder a esta caixa de ferramentas a través do propio portal de PoliVisu ou a través da caixa de ferramentas da Open Government Partnership (OGP).

PoliVisu permite ás cidades poñer a proba unha serie de estratexias e accións políticas coas partes interesadas utilizando conxuntos de datos locais (por exemplo, datos de sensores de tráfico, datos históricos de accidentes, datos de semáforos, datos de peóns, etc.) para simular visualmente os posibles impactos. Esta oportunidade de experimentar con opcións políticas garante que as cidades poidan explorar problemas urbanos sistémicos complexos, que requiren un pensamento innovador para desenvolver solucións transformadoras e sostibles, sen necesidade de despregar múltiples e custosos pilotos de proba.

Grazas a PoliVisu, os xestores das operacións da cidade e os responsables políticos poden colaborar máis eficazmente para resolver os seus dilemas relacionados co transporte e o uso do chan. Por exemplo, o equilibrio entre a planificación de infraestruturas a longo prazo e as iniciativas a curto prazo para aliviar a conxestión. Ademais, como resultado da introdución por parte de PoliVisu de procesos ben definidos para a gobernanza dos datos e a toma de decisións no ámbito do transporte, tamén aumenta a capacidade operativa doutros sectores da cidade para utilizar os datos co fin de optimizar a súa formulación de políticas.

Seleccionando unha combinación de ferramentas, técnicas, procesos e mellores prácticas da caixa de ferramentas Polivisu adecuada ás súas necesidades locais, os responsables políticos poden garantir que todos e cada un dos interesados na política de transporte e ordenación do territorio, independentemente da súa formación técnica, poidan participar na experimentación de diferentes estratexias e accións explorando unha versión compartida do reto (por exemplo, mapa de localización, mapa de calor ou outras formas de visualización) en relación cunha situación actual.

PoliVisu mellora a participación e o apoio dos cidadáns na elaboración de políticas urbanas, ao dotar aos responsables da toma de decisións das habilidades e ferramentas -desde o procesamento de datos abertos (xeográficos) ata as visualizacións avanzadas- para utilizar os grandes datos na experimentación política colaborativa. Como resultado, a cidade toma mellores decisións políticas sostibles e as operacións da cidade xestiónanse con maior eficacia.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This