Na anterior pílula vimos como configurar as máquinas virtuais e instalar os nosos certificados dixitais.

Nesta segunda pílula veremos exemplos de como firmar dixitalmente documentos pdf con Autofirma, usando as máquinas virtuais.

Neste exemplo utilizaremos a máquina virtual debian.

Pílula sobre a sinatura dixital de documentos coas máquinas virtuais

Asinado dixital de pdf

Máis información sobre a configuración das máquinas virtuais e a instalación do certificado dixital na pílula anterior e descarga das máquinas desde esta ligazón.

Pin It on Pinterest

Share This