Dispoñible PeerTube 3.0, plataforma descentralizada e alternativa independente, que utiliza unha rede de distribución de contido P2P.

PeerTube baséase no uso dun cliente torrent que se executa nun navegador e utiliza a tecnoloxía WebRTC para a comunicación P2P directa entre navegadores, e o protocolo ActivityPub.

PeerTube 3.0

Novidades destacadas:
– Compatibilidade coa transmisión en vivo con entrega de contido P2P. PeerTube pode proporcionar procesamento de centos de vistas simultáneas nun servidor.
– Propúxose un novo estilo do menú lateral, notificacións, ferramentas de moderación e panel de administración.
– Para os administradores, implementouse unha nova páxina para a xestión de comentarios dos vídeos.
– O moderador ten a oportunidade de ver todos os vídeos, incluídos os non publicados e privados, das canles e contas especificadas.
– Capacidade de descargar avatares GIF.
– Capacidade de especificar a URL orixinal dun vídeo que non é local.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This