Actualidade

Que significa copyleft?

O termo copyleft describe un concepto totalmente oposto ao de copyright.

Toda obra realizada baixo copyleft pode ser copiada e/ou distribuída sen ter que pagar un canon ou incumplir unha lei. Así, e nun contorno non legal, o copyleft pode considerarse como oposto ao copyright.

As normas do copyright (dereito de autor), son vistas polos defensores do copyleft como un xeito de restrinxir o dereito de facer e redistribuií copias dun traballo determinado e, deste xeito, parar a libre divulgación do coñecemento.

Un traballo baixo copyleft garántese que se poida usar, modificar e redistribuír, tanto o propio traballo como as versións derivadas del.

Este tipo de licenzas pódense aplicar a unha diversidade de traballos, tales como o software, a literatura, a música e a arte.

Os vocábulos ingleses "right" e "left" significan "dereita" e "esquerda", respectivamente, o que acentúa a diferenza entre ambos termos.

O concello de Barcelona alfabetiza en software libre

O axuntamento de Barcelona, nos vindeiros meses iniciará a distribución de cadernos para formar a poboación en novas tecnoloxías.
 
No marco das accións que vén facendo para promover o software libre, a consellería de Cidade do Coñecemento do concello de Barcelona iniciou unha campaña de alfabetización dixital, centrada en formar a poboación no uso do software libre. Jaume Oliveras, rexidor da Cidade do Coñecemento, é consciente que, ás veces, este tipo de software ‘pode crear un certo rexeitamento por parte do usuario’, é por iso polo que se pretende que os usuarios coñezan de que se trata e aprendan a instalalo e a usalo.

As 20 mellores tipografías libres

Na seguinte ligazón (en inglés), temos unha recopilación cas mellores tipografías con licencia libre dispoñibles na internet.

Algunhas destas fontes teñen licencia GPL. Outras sen embargo foron “liberadas” baixo a recente licencia SIL Open Font license, pero que todavía non é considerada libre polo estricto filtro de Debian.

A ligazón pasará a estar dispoñible na sección de ligazóns da web

Días contados para o software de código privativo

Así o afirmou Greg Stein, presidente da “Apache Software Foundation, durante a “EclipseCon 2006 conference” o mércores. 
 
“En uns 10 anos a maioría do software que usamos actualmente será software libre”, afirmando tamén que non pagaremos polo software nunca máis, senón que pagaremos pola asistencia no seu uso …
 
Para ler as declaracións completas de Greg Stein durante esta conferencia clicar aquí
 

Extensión para visualizar ficheiros ODF (Open Document Format) dentro de Firefox

ODFReader é unha simple extensión para o navegador Mozilla Firefox que permite visualizar o contido dos ficheiros OpenDocument (de momento solo .odt) dentro do propio navegador sen necesidade de ter instalado OpenOffice, Koffice ou calquera outra aplicación que traballe con este formato. Aínda que non mantén completamente o formato do documento, permite consultar dun xeito rápido o contido do mesmo.

Esta extensión está diseñada para a versión 1.5+ do Firefox.

Para instalar a extensión, necesitas descargar a mesma, gardala en disco. Entón, abrir o ficheiro no Firefox, dende o menú Ficheiro->Abrir Ficheiro. Unha vez instalada a extensión, hai que reiniciar o Firefox para que os cambios sexan efectuados correctamente.

Qué é unha licenza de software?

Do latín: licentia – Permiso para facer algo.

Un software réxese por licenzas, é dicir, en ningún momento un usuario compra un programa ou se converte en propietario del, tan só adquire certos dereitos, aínda que pague por el.

A licenza de software é un contrato, onde se especifica:

  • Cómo o autor lle cede parte dos seus dereitos ao usuario (copia, modificación, distribución, etc.)
  • En qué condicións o usuario pode utilizar o programa informático
  • O ámbito dos dereitos e obrigas asociados.

Ademais, pode sinalar o prazo de duración, o territorio de aplicación e todas as demais cláusulas que o titular do dereito de autor estableza.

A licenza, que pode ser gratuíta ou non, precisa os dereitos concedidos á persoa autorizada e os seus límites de:

  1. Uso
  2. Instalación
  3. Reprodución
  4. Modificación
  5. Copia do software
Pax. 554 de 556« Primeiro...102030...552553554555556

Pin It on Pinterest