Actualidade

O Software Libre axuda a superar a fenda dixital en Camboxa

Un proxecto dirixido polo enxeñeiro español Javier Solá permitiu que os habitantes de Camboxa podan dispoñer de ferramentas informáticas no seu idioma, o jemer, grazas ao Software Libre. A iniciativa Khmeros permitiu que 500 profesores, 2.000 funcionarios  e 200 alumnos se formasen nas novas tecnoloxías na súa propia lingua e a tradución de máis de 50 programas de uso cotián.

O BizPoint abordará a interoperabilidade e os estándares abertos na administración e nas empresas

BizPoint é a Conferencia Internacional sobre Xanelas Únicas Empresariais, Administración de cara ás Empresas (A2B) e Apoio a Empresas que reunirá en Santiago de Compostela as principais institucións e expertos europeos na materia. No transcurso deste evento abordaranse diversas cuestións relacionadas co Software Libre como a necesidade de que as institucións garantan a interoperabilidade, o libre aceso á información pública ou aos estándares abertos. O foro celebrarase o xoves, 15 de febreiro, no Pazo de Congresos de Santiago de Compostela.

Mancomun.org pecha o acto de clausura do obradoiro IDABC OSS en Badaxoz

A intervención de Mancomun.org precede á presentación da nova versión da licenza europea libre EUPL

idabcA participación de Mancomun.org no obradoiro do IDABC OSS, que tivo lugar o pasado día 8 en Badaxoz, posicionou a Iniciativa Galega polo Software Libre como un dos proxectos de maior relevancia en Europa na promoción das tecnoloxías abertas. Así o puxo de manifesto o feito de ter sido escollida polo IDABC para a súa inclusión no panel de clausura do evento, no cal só se presentaron tres proxectos europeos.

O obradoiro IDABC OSS, enmarcado na celebración da III Conferencia Internacional de Software Libre, da que Mancomun.org participou activamente, centrouse no asentamento das bases que han de rexer o proxecto OSOR (Observatorio e Repositorio Europeo de Software Libre). O OSOR foi creado recentemente co obxectivo de producir unha plataforma activa para compartir aplicacións da administración electrónica baseadas en Software Libre, así como experiencias de éxito desenvolvidas en Europa.

Creación de Comunidades Virtuais/Redes Libres e Wireless en Compostela

O Concello de Santiago, dentro do seu ciclo de conferencias No ensanche: Software Libre ofrece hoxe día 12 de febreiro unha charla sobre a Creación de Comunidades Virtuais/Redes Libres e Wireless. As diferentes charlas compleméntanse con cursos sobre informática básica, deseño e retoque fotográfico a través de The Gimp ou ofimática a través de OpenOffice.org. As asociacións Compostela Wireless, GLUG e AULUSC participan nesta iniciativa. 
 

Traducíndote agora compatible con LaTex, MySql, AbiWord e máis formatos de OpenOffice.org

TraducíndoteTraducíndote é un  proxecto que permite a tradución de documentos aos diferentes idiomas do estado ademais de ao inglés e ao portugués baseándose na tecnoloxía Apertium. Na súa primeira versión funcionaba baixo o formato aberto .odt aínda que, mediante unha conversión a través de OpenOffice.org, tamén podía ser empregado co formato .doc. Agora ademais é compatible tamén con documentos de LaTex, MySql, Abiword e novos formatos de OpenOffice.org. 

Contorna de computación Java para Grid

O Java Parallel Processing Framework (JPPF) é unha contorna de computación Grid para [[Java]] que se centra na mellora do rendemento e na facilidade de uso. Dispón dun conxunto de ferramentas e [[API]] que facilitan a paralelización en aplicacións con altos consumos de CPU, distribuíndo a execución sobre unha rede de nodos heteroxéneos.

Esta nova versión mellorou as comunicacións nun 10% e arranxou numerosos bugs no servidor, incrementando así a escalabilidade e estabilidade. Esta versión tamén inclúe unha actualización da consola gráfica de administración para usar Substance L&F v3.1 e JFreeChart v1.0.3 

A IDABC anuncia o lanzamento da nova versión da licenza libre EUPL 1.0

IDABCA IDABC, organismo europeo encargado de velar pola administración electrónica, anunciou a creación dunha nova versión da licenza libre EUPL. A EUPL 1.0 sucede á 0.2 e é perfectamente compatible coa GPL. Francisco García Morán, responsable da IDABC, salientou que esta nova versión dá máis garantías de libre distribución aos usuarios e que terá edicións en todos os idiomas da Unión Europea.
 

AENOR lanza a certificación de accesibilidade web

http://www.mancomun.org/images/stories/accessibility-directory.pngTodo tipo de páxinas e portais existentes na Internet poderán optar a un certificado de calidade que acredite que son accesibles para o maior número de persoas, independentemente das súas limitacións ou das derivadas da contorna de uso. Este é o resultado do acordo de alcance internacional subscrito pola Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR) co Centro Tecnolóxico da Información e a Comunicación (CTIC), en Asturias, e co Instituto Europeo de Software (ESI Tecnalia), en Euskadi.

O PSE pide que se ensine Software Libre nas escolas vascas

O Partido Socialista de Euskadi presentou unha proposición non de lei no Parlamento Vasco para que se imparta o ensino de Software Libre de xeito paralelo á formación en software propietario. Idoia Mendia, parlamentaria que presentou a proposta afirmou que é necesario traballar dende a escola con programas de código aberto e xustificou a formación en software propietario en que estes programas na actualidade son os máis populares e resulta necesario seguir ensinando o seu manexo. 

Pin It on Pinterest