Actualidade

Un total de 584 resultado(s) para educacion

Curso no Campus de Ourense sobre Linux na docencia universitaria

A Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa organiza o curso “Linux na docencia universitaria”, dirixido a profesores e profesoras da Universidade de Vigo co obxectivo de explicarlles aos usuarios habituais de Windows “que Linux ofrece as mesmas funcionalidades, é igual de doado en canto ao seu manexo e, aínda por enriba, non custa nada”.

O curso terá unha duración de 10 horas que se impartirán os días 5, 8, 12, 15 e 19 de abril de 10:00 a 12:00 cunha metodoloxía fundamentalmente de "prácticas guiadas", impartido polo profesor Xosé Antón Vila Sobrino, co seguinte programa:

 1. Introdución a Linux, instalación, ámbito de escritorio.
 2. Sistema de arquivos, permisos, configuración do contorno.
 3. Administración do sistema: usuarios, rede, periféricos, xestión de paquetes,…
 4. Utilidades varias: compresión de arquivos, copias de seguridade, mensaxería instantánea e multimedia. 
 5. Como obter axuda e información.

Estudo sobre a situación actual do software de fontes abertas nas Universidades españolas e Centros de I+D españois

O estudo presentado hoxe por CENATIC reflicte que o software libre está presente na práctica totalidade das Universidades e Centros de I+D españois.

Foto da presentación do estudoCENATIC presentou hoxe en Madrid, na 3ª asemblea da comunidade Morfeo, o "Estudo sobre a situación actual do software de fontes abertas nas Universidades españolas e Centros de I+D españois". Trátase do primeiro informe que incorpora información cualitativa e cuantitativa do estado de implantación e uso das tecnoloxías libres no mundo académico e investigador en España. 

O informe, elaborado por CENATIC a través do Observatorio Nacional do Software de Fontes Abertas (ONSFA), en colaboración co grupo Libresoft da Universidade Rey Juan Carlos de Madrid, e o grupo CRUE-TIC-SL da Comisión Sectorial do TIC da Conferencia de Reitores das Universidades Españolas, inclúe os resultados dunha enquisa sobre o uso de tecnoloxías de fontes abertas na Universidade española, así como o estudo de 25 casos de implantación, desenvolvemento e promoción de tecnoloxías libres, e unha selección de 20 proxectos I+D en torno ao software de fontes abertas financiados por programas de ámbito estatal e europeo.

CENATIC publica unha convocatoria para o patrocinio de eventos de software libre

CENATIC patrocinará eventos da comunidade do software libre durante o ano 2010, conscientes de que estes eventos forman parte da vida das comunidades, e teñen unha enorme relevancia para elas.

Por iso, este ano farán unha dobre convocatoria de Patrocinios; unha agora en febreiro e outra en xullo. Isto lles permitirá recoller a totalidade das peticións de Patrocinio das diferentes comunidades e organizadores de eventos do mundo do software libre. Dunha forma máis aberta, con criterios iguais para todos, e nun mesmo período, poderase optar a ser patrocinado por CENATIC.

O pasado día 15 de febreiro, CENATIC publicou a primeira Convocatoria Xeral de CENATIC para patrocinar durante 2010 iniciativas de empresas e entidades no ámbito do software de fontes abertas.

Esta convocatoria está aberta á participación de persoas xurídicas, españolas ou estranxeiras, a título individual ou en agrupación ou unión temporal, con plena capacidade de obrar que non se atopen incursas nalgunha das prohibicións de contratar establecidas no artigo 20 da Lei de Contratos das Administracións Públicas que desenvolvan actividades relacionadas co impulso do uso do TIC no ámbito do Software de Fontes Abertas. As entidades que soliciten un patrocinio deberán estar ao corrente das súas obrigacións coa Administración Tributaria e coa Seguridade Social.

GALPon impartirá cursos para directivas de ANPA da provincia de Pontevedra

Dende GALPon nos avisan da celebración dun curso de introdución ao uso de software libre e estándares abertos, dirixido a directivas de ANPA da provincia de Pontevedra e organizado pola FANPA.

O curso terá lugar o vindeiro 27 de febreiro de 2010, de 9:30 a 14:30 horas e de 16:30 a 19:30 horas, na aula nº 1 da 3ª pranta do Centro Cultural Caixanova de Pontevedra.

Os contidos a impartir son os seguintes:

 • 9:30 – 14:30 : Procesador de texto, folla de cálculo e elaboración de presentacións con OpenOffice.org.
 • 16:30 – 19:30: Elaboración de presentacións, xestión de correo e mensaxería instantánea.

As sesións impartiranse a grupos de 10 persoas, cubríndose as prazas por rigurosa orde de inscrición.

LPIC e Novell asinan un acordo para a estandarización das certificacións Linux

Novell CLANovell e o Linux Professional Institute (LPI) veñen de anunciar un novo acordo internacional dirixido a acadar a estandarización dos seus programas de certificación básica en Linux.

LPIC-1Grazas a este acordo, aqueles individuos que teñan obtido o certificado LPIC-1 do programa de Linux Professional Institute Certification (LPIC) tamén “satisfarán os requisitos para obter a certificación Certified Linux Administrator (CLA) de Novell". Jim Lacey, presidente e CEO de LPI dixo que, "aliñando a súa formación e o curriculo de preparación do exame cos obxectivos do LPIC-1, Novell recoñece a necesidade da industria de ter un programa de certificación neutral que prepare aos profesionais TIC para traballar cunha distribución Linux nun contorno empresarial.” 

O programa LPIC consta de 3 niveis de certificación, dende as tarefas máis básicas, incluíndo a liña de ordes e a configuración de estacións de traballo (LPIC-1), ata as habilidades do "nivel profesional" (LPIC-3). Novell di que o seu programa de certificación CLA está dirixido a capacitar para "a administración diaria dunha rede de servidores SUSE Linux Enterprise". 

Obradoiros de SwL na Rede de Dinamización

Logo da Rede de Dinamización

Neste mes de febreiro, a oferta de obradoiros relacionados con aplicativos de software libre da Rede de Dinamización continúa na liña dos meses anteriores. Así, segundo os datos dispoñibles na súa web, neste mes impartiranse os seguintes obradoiros dirixidos tanto á poboación en xeral como a empresas e outros colectivos:

 • Iniciación á Informática: Linux – Os obxectivos xerais deste obradoiro son que o alumnado ao finalizar sexa capaz de manexar con certa soltura os obxectos (arquivos, cartafoles, ferramentas …) e funcionalidades básicas que ofrece un computador, neste caso usando un sistema operativo baseado en software libre.
 • Edición de Imaxes: GIMP – O obxectivo xeral do obradoiro é que o usuario/a ao finalizalo sexa capaz de retocar imaxes dixitais empregando o programa libre GIMP.
 • Procesador de textos: Writer – O obxectivo xeral deste obradoiro é que os asistentes, ao remate do curso, sexan quen de crear e modificar un documento de texto empregando o OpenOffice Writer.
 • Folla de Cálculo: Calc – O obxectivo xeral é que o alumnado sexa capaz de manexar, ao remate do obradoiro, de xeito básico a aplicación de follas de cálculo OpenOffice Calc.
 • Presentacións: Impress – Ao finalizar este obradorio os asistentes deberán ser capaces de crear presentación sinxelas co aplicativo OpenOffice Impress.

Relatorios de Tomeu Vizoso, de SugarLabs, na Coruña

Captura da interface de Sugar

Este próximo xoves 11 de febreiro, Tomeu Vizoso, desenvolvedor de SugarLabs, estará en Coruña impartindo dous relatorios sobre o proxecto Sugar.

O primeiro deles será de carácter introdutorio, no que falará sobre a historia de Sugar, a comunidade que hai ao seu redor e das perspectivas de futuro. O segundo será máis semellante a unha sesión de traballo na que amosará como facer achegas ou corrección de erros ao proxecto.

Tomeu impartirá ambas sesións en español nas oficinas de Igalia, xa que é unha actividade do Máster en Software Libre, aínda que está aberta á participación de calquera, sen máis limitación que o aforo da sala:

 • Sugar: pasado, presente e futuro, de 16:00 a 17:15
 • Contribuír código a Sugar, 17:45 a 19:00

Manual práctico de supervivencia en la administración electrónica

Manual de e-administraciónAlberto López Tallón, funcionario da administración xeral do estado centrado na xestión de proxectos tecnolóxicos no ámbito da administración electrónica e a Lei 11/2007, vén de publicar a primeira edición do Manual práctico de supervivencia en la administración electrónica baixo unha licenza Creative Commons Recoñecemento – non comercial.

Trátase dunha guía práctica concibida para aprender a empregar os servizos electrónicos da Administración Pública na que ademais o autor recolle os fundamentos teóricos e legais precisos para comprender a administración electrónica no seu conxunto, que conta cun capítulo completo adicado ao software libre e de fontes abertas no contexto da Administración Pública.

O manual está dirixido fundamentalmente ao cidadán e aos empregados públicos, aínda que inclúe tamén recadros e capítulos específicos que abordan detalles técnicos orientados aos responsables de proxectos e servizos de administración electrónica, de forma que poidan ser saltados facilmente polos lectores non interesados en profundar nesa parte técnica.

Curso de e-learning 2.0 e software libre en Viveiro

O vindeiro 23 de febreiro celebrarase unha xornada sobre Tecnoloxías da Información e da Comunicación de última xeración, E-learning 2.0 impartida polo profesor Manuel Gromaz Campos na Aula Universitaria de Viveiro e organizada polo Concello de Viveiro, en colaboración coa Universidade a Distancia (UNED) en Lugo.
O curso ten un custe de 5 euros e outorgaralle 1 crédito UNED de Libre Configuración e 0,5 créditos ECTS a tódolos asistentes. O alumnado ao remate do curso deberá ter adquiridas as destrezas e competencias necesarias para empregar entornos virtuais open source de última xeración dende un punto de vista didáctico. Os asistentes, recibirán cadanseu diploma acreditativo, e traballarán fundamentalmente con tecnoloxías de software libre de última xeración, tales como Webminars, LMS, ePorfolios, Redes Sociais, Entornos Virtuais 3D…

Programa para a investigación en robótica de código aberto

Willow Garage, laboratorio de investigación de robótica e incubadora de tecnoloxía adicada ao desenvolvemento de hardware e software de código aberto para aplicacións de robótica persoal, lanza un programa de investigación en código aberto relacionado co seu Robot Persoal PR2.

Este programa consiste na cesión gratuíta de ata aproximadamente dez robots PR2, a outras tantas organizacións de investigación, co obxectivo de acelerar a investigación e desenvolvemento en código aberto no campo da robótica e contribuír ao fortalecemento dunha comunidade de robótica libre.

Fotografías do PR2

O PR2 é un sistema integrado, aberto, robusto e extensible, que inclúe brazos, mobilidade, sensores e computación, eliminando a difícil e custoso proceso de ter que construír un robot de cero. As especificacións técnicas poden consultarse na web da compañía. Agardan que a súa plataforma PR2 sexa quen de atraer a atención dos investigadores neste eido e acelere así a compartición do código que facilitará sen dúbida o desenvolvemento de novos sistemas, ferramentas e aplicacións robóticas.

Pax. 32 de 59« Primeiro...1020...3031323334...4050...Último »

Pin It on Pinterest