Actualidade

Un total de 508 resultado(s) para Empresa

Seminario sobre o framework Grails no CNTG

O vindeiro día 29 de abril, de 9:30 a 13:30, terá lugar na sede do Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia da Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo e Benestar un seminario de demostración do framework de desenvolvemento Grails.

Grails é un framework open source para o desenvolvemento de aplicacións web baseado en Groovy e Java que segue os principios “Don’t Repeat Your Self” (Non te repitas) e “Convention over Configuration” (Convención sobre configuración), engadindo á nosa caixa de ferramentas a capacidade de crear prototipos ou probas de concepto en tempo récord e permitindo, dentro do mesmo framework, a creación da base de datos, as pantallas de altas, baixas, modificacións e borrado de maneira automática. Durante o seminario realizarase unha demostración das capacidades de Grails creando unha aplicación web dende cero.

Xornada de achegamento ao software libre para profesionais e empresas TIC

CNTG

O CNTG informa que o vindeiro xoves 6 de maio, en horario de 16:30 a 20:00 horas, terá lugar na sede do Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia da Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo e Benestar, unha xornada de achegamento ao SwL para profesionais e empresas TIC.

A xornada tratará de achegar aos asistentes a potencialidade do software libre e a capacidade das súas ferramentas. O evento estrutúrase en tres módulos diferenciados nos que, o primeiro deles, fará fincapé en aspectos relacionados coa legalidade (licenzas) e modelos de negocio asociados ao SwL, para, a seguir centrarse en contidos relacionados co desenvolvemento e a administración de sistemas nos módulos segundo e terceiro respectivamente.

O evento está especialmente dirixido a persoal técnico, autónomos e/ou directivos de empresas TIC, tanto do sector privado como público, así como para o persoal desempregado técnico que teña interese na temática.

Os relatores son persoas de recoñecido prestixio na comunidade galega de software libre e ben coñecidos por todos nós:

II Xornadas de software libre en Foz

Cartel das II Xornadas de SwL de FozGalite, o Grupo Asociado pola Libre Información e a Tecnoloxía, anuncia que o vindeiro sábado 24 de abril, dende as 12:00, celebraranse na Casa da Xuventude de Foz as II Xornadas de software libre.

Nesta ocasión as xornadas constarán de tres relatorios, aos que poderá asistir calquera persoa con interese en afondar nas tecnoloxías libres, xa que a entrada é gratuíta.

 • Ás 12:00 horas inauguraranse as xornadas co relatorio Software libre como alternativa económica, dirixido a achegar ás pemes as alternativas TIC libres existentes para aumentar a súa competitividade a un custo menor. Veranse aplicativos como Sugar CRM, OpenBravo ou SdSimple, aplicativo moi básico para a realización de facturas dunha forma rápida e sinxela.
 • A seguir, ás 13:00 horas impartirase o relatorio dirixido ao público en xeral, Comezando con GNU/Linux. Tratarase de dar unha visión de conxunto de como traballar nun contorno libre co sistema operativo Ubuntu.
 • Xa para rematar a xornada, ás 16:00 horas comezará a Introdución ao deseño con ferramentas libres. Farase unha introdución ao deseño gráfico a través aplicativos con licenza libre como Gimp, para o retoque fotográfico; Inkscape, para o deseño vectorial; e Scribus para a maquetación.

Presentación da web do proxecto ALIAL en TECNIMAP

Proxecto ALIAL

A Federación nacional de empresas de software libre, ASOLIF (Asociacións de Software Libre Federadas) presentou no Tecnimap 2010 , celebrado a semana pasada en Zaragoza, os primeiros resultados do proxecto ALIAL, no que colaboran entidades como CENATIC e a Universidad de La Laguna, a través da súa Oficina de Software Libre.

ALIAL, Aplicación Libres para as Administracións Locais é un proxecto que busca coordinar esforzos para posibilitar que as administracións públicas locais vexan no software libre un aliado necesario para abordar as demandas da cidadanía. Os principais obxectivos do mesmos son:

 • Promover o desenvolvemento de aplicativos libres para as administración públicas locais de pequeno tamaño. Desenvolverase un catálogo de solucións propostas.
 • Favorecer o compartimento de recursos e solucións entre AA.PP. locais.
 • Asegurar a interoperabilidade das solucións desenvolvidas e tamén coas solucións xa existentes, así como coas de outras AA.PP. que interactúen con elas.
 • Reducir os custos de implantación dos aplicativos desenvolvidos.
 • Xerar un proxecto de comunidade en torno aos desenvolvementos para pequenas administracións locais.
 • Favorecer a creación de diversos modelos de negocio en torno ás solucións que permiten aos Concellos dispor do máximo número de provedores.

Xornada sobre a plataforma eBox no CNTG

Logo do CNTGO Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia organiza para o vindeiro día 15 de abril de 2010 unha Xornada sobre a plataforma eBox, dentro das súas actividades formativas dirixidas a profesionais desempregados ou ocupados, tanto do sector público como privado, que teñan responsabilidades, exerzan e/ou orienten a súa actividade como técnicos no eido da administración de sistemas.

Logo de eBoxO relator do evento será D. Jorge Salamero, desenvolvedor e analista de sistemas eBox. Con anterioridade a súa entrada en eBox Jorge Salamero traballou na universidade de Zaragoza como administrador de sistemas, desenvolvedor Linux e responsable da comunidade universitaria de software libre. Na actualidade compaxina as súas tarefas en eBox coas de desenvolvedor Debian.

O contido da xornada incluirá unha breve introdución sobre a plataforma eBox para, a seguir, presentar a súa potencialidade e funcionalidade como servidor de oficina, en concreto LDAP e Samba. 

Aibox, solución integral para a xestión dos servizos informáticos dunha peme

Logo de Aitire Aitire, empresa pertencente a AGASOL, presentou recentemente Aibox, unha solución integral para a administración, xestión e control das infraestruturas informáticas dunha pequena ou mediana empresa de entre 5 e 50 empregados.

Imaxe frontal de AiboxAibox é un conxunto de dispositivos hardware e software convenientemente integrados e configurados, capaces de responder a todas as necesidades informáticas dunha peme. Entre as súas principais características destaca a súa facilidade de uso. Dende un único panel de control web é posible xestionar tanto os usuarios e os ficheiros aos que estes teñen acceso, como o servidor de correo, o servidor de mensaxería instantánea…

Todo isto é posible grazas á integración da plataforma eBox cunha serie de proxectos de código aberto dos máis relevantes da actualidade como OpenLDAP, Ubuntu Server LTS, Xen, eGroupware, Samba, Jabber, Postfix, Dovecot, ClamAV, Aitire PBX, SNORT, Iptables, OpenVPN …

Aberto o prazo de inscrición para o LPIC 1 en Tegnix

Como xa informamos no seu día, Tegnix é un centro de formación asociado LPI ou polas súas siglas LPI ATP. Hoxe nos informan dende Tegnix que xa está aberto o prazo para matricularse no primeiro dos módulos formativos dirixidos á preparación para a Certificación Profesional Junior en GNU/Linux ou LPIC -1 cunha duración de 80 horas.

Logo do LPIC1A convocatoria que acaban de publicar é para o curso de formación en liña. Nesta modalidade ofertan sesións en directo con vídeo, son, chat e compartición de escritorio nas que o alumnado pode intervir a través do sistema de videoconferencia integrado na súa plataforma de teleformación. Ademais, de non poder asistir en directo, o alumnado tamén poderá descargar os vídeos para seguir ás clases de xeito asíncrono.

As clases comezarán na segunda semana de abril e distribuiranse en dúas sesión semanais de dúas horas cada unha ao longo de aproximadamente 5 meses no seguinte horario:

 • Luns e Mércores de 19:00h – 21:00h
 • Martes e Xoves de 19:00h – 21:00h

Antes de iniciar o curso farase unha proba de nivel dirixida á creación de grupos homoxéneos. O número máximo de alumnos por grupo é de quince. Entre os requisitos necesarios para poder seguir adecuadamente o curso indican que cómpre ter unha conexión a internet (mínimo 2 Mbps) para poder seguir o curso e usar GNU/Linux ou instalar unha máquina virtual facilitada por Tegnix.

Aplicativos libres para a recuperación de datos

No portal LinuxLinks.com fan unha boa análise de 5 aplicativos libres de alta calidade para a recuperación de datos.

Os datos son un activo vital en moitas organizacións, polo que moitas delas fan uso de servizos profesionais de recuperación que habitualmente teñen un custe moi elevado. Mais isto último é un handicap para pequenas empresas que non poden permitirse a contratación destes servizos. Neste caso unha boa estratexia consiste na elaboración dun plan de salvagarda e recuperación baseado no uso de ferramentas libres que vaia máis alá da realización de copias de seguranza e salvagarda da información de particionado do disco duro. E aquí é onde é recomendable o estudo e familiarización cos aplicativos presentados neste artigo para estar preparados ante unha eventual situación de crise.

Calquera administrador de sistemas cunha traxectoria profesional máis ou menos extensa, de seguro que nalgunha ocasión tivo que enfrontarse á necesidade de recuperar datos dende un dispositivo de almacenamento danado ou corrupto. Aínda que as principais distribucións Linux realizan análises de rutina para identificar e reparar inconsistencias nos sistemas de ficheiros, non é prevención, suficiente, xa que estas análises non son quen de detectar problemas de hardware que poden existir durante certo tempo ata os seus efectos seren notables para o usuario.

CENATIC publica unha convocatoria para o patrocinio de eventos de software libre

CENATIC patrocinará eventos da comunidade do software libre durante o ano 2010, conscientes de que estes eventos forman parte da vida das comunidades, e teñen unha enorme relevancia para elas.

Por iso, este ano farán unha dobre convocatoria de Patrocinios; unha agora en febreiro e outra en xullo. Isto lles permitirá recoller a totalidade das peticións de Patrocinio das diferentes comunidades e organizadores de eventos do mundo do software libre. Dunha forma máis aberta, con criterios iguais para todos, e nun mesmo período, poderase optar a ser patrocinado por CENATIC.

O pasado día 15 de febreiro, CENATIC publicou a primeira Convocatoria Xeral de CENATIC para patrocinar durante 2010 iniciativas de empresas e entidades no ámbito do software de fontes abertas.

Esta convocatoria está aberta á participación de persoas xurídicas, españolas ou estranxeiras, a título individual ou en agrupación ou unión temporal, con plena capacidade de obrar que non se atopen incursas nalgunha das prohibicións de contratar establecidas no artigo 20 da Lei de Contratos das Administracións Públicas que desenvolvan actividades relacionadas co impulso do uso do TIC no ámbito do Software de Fontes Abertas. As entidades que soliciten un patrocinio deberán estar ao corrente das súas obrigacións coa Administración Tributaria e coa Seguridade Social.

Creado o primeiro Grupo Empresarial para o Desenvolvemento do Open Source, S.A.

Baixo a marca Abanq G2 constituíuse o primeiro Grupo Empresarial para o Desenvolvemento do Open Source, S.A., que foi fundado por empresas españolas de software para a investigación, desenvolvemento e colaboración en proxectos informáticos relevantes para as Empresas e a Administración que ata agora estaban só ao alcance de grandes corporacións.

Trátase dun caso paradigmático da nova industria do software que vén. Si só falar de colaboración entre empresas de software resulta innovador, aínda o é máis un novo modelo de explotación do software baseado en open source. Como vantaxe fronte aos estándares da gran Industria informática (localizada principalmente en EE.UU.), o Grupo ofrece coñecemento e a posibilidade de transferilo como valor engadido e convertelo nun activo para as empresas usuarias.

Segundo recolle a nota de prensa de presentación, este novo Grupo xorde da unión de empresas locais de éxito, adopta a marca Abanq e desenvolveu as ferramentas de colaboración en liña para a consecución de grandes sistemas de xestión empresariais e para a Administración. A tecnoloxía Abanq supón, polo número de implantacións industriais e profesionais, un dos sistemas de xestión empresarial -ERP- máis importante do software totalmente libre.

Pax. 30 de 51« Primeiro...1020...2829303132...4050...Último »

Pin It on Pinterest