Actualidade

Un total de 503 resultado(s) para Empresa

Aibox, solución integral para a xestión dos servizos informáticos dunha peme

Logo de Aitire Aitire, empresa pertencente a AGASOL, presentou recentemente Aibox, unha solución integral para a administración, xestión e control das infraestruturas informáticas dunha pequena ou mediana empresa de entre 5 e 50 empregados.

Imaxe frontal de AiboxAibox é un conxunto de dispositivos hardware e software convenientemente integrados e configurados, capaces de responder a todas as necesidades informáticas dunha peme. Entre as súas principais características destaca a súa facilidade de uso. Dende un único panel de control web é posible xestionar tanto os usuarios e os ficheiros aos que estes teñen acceso, como o servidor de correo, o servidor de mensaxería instantánea…

Todo isto é posible grazas á integración da plataforma eBox cunha serie de proxectos de código aberto dos máis relevantes da actualidade como OpenLDAP, Ubuntu Server LTS, Xen, eGroupware, Samba, Jabber, Postfix, Dovecot, ClamAV, Aitire PBX, SNORT, Iptables, OpenVPN …

Aberto o prazo de inscrición para o LPIC 1 en Tegnix

Como xa informamos no seu día, Tegnix é un centro de formación asociado LPI ou polas súas siglas LPI ATP. Hoxe nos informan dende Tegnix que xa está aberto o prazo para matricularse no primeiro dos módulos formativos dirixidos á preparación para a Certificación Profesional Junior en GNU/Linux ou LPIC -1 cunha duración de 80 horas.

Logo do LPIC1A convocatoria que acaban de publicar é para o curso de formación en liña. Nesta modalidade ofertan sesións en directo con vídeo, son, chat e compartición de escritorio nas que o alumnado pode intervir a través do sistema de videoconferencia integrado na súa plataforma de teleformación. Ademais, de non poder asistir en directo, o alumnado tamén poderá descargar os vídeos para seguir ás clases de xeito asíncrono.

As clases comezarán na segunda semana de abril e distribuiranse en dúas sesión semanais de dúas horas cada unha ao longo de aproximadamente 5 meses no seguinte horario:

  • Luns e Mércores de 19:00h – 21:00h
  • Martes e Xoves de 19:00h – 21:00h

Antes de iniciar o curso farase unha proba de nivel dirixida á creación de grupos homoxéneos. O número máximo de alumnos por grupo é de quince. Entre os requisitos necesarios para poder seguir adecuadamente o curso indican que cómpre ter unha conexión a internet (mínimo 2 Mbps) para poder seguir o curso e usar GNU/Linux ou instalar unha máquina virtual facilitada por Tegnix.

Aplicativos libres para a recuperación de datos

No portal LinuxLinks.com fan unha boa análise de 5 aplicativos libres de alta calidade para a recuperación de datos.

Os datos son un activo vital en moitas organizacións, polo que moitas delas fan uso de servizos profesionais de recuperación que habitualmente teñen un custe moi elevado. Mais isto último é un handicap para pequenas empresas que non poden permitirse a contratación destes servizos. Neste caso unha boa estratexia consiste na elaboración dun plan de salvagarda e recuperación baseado no uso de ferramentas libres que vaia máis alá da realización de copias de seguranza e salvagarda da información de particionado do disco duro. E aquí é onde é recomendable o estudo e familiarización cos aplicativos presentados neste artigo para estar preparados ante unha eventual situación de crise.

Calquera administrador de sistemas cunha traxectoria profesional máis ou menos extensa, de seguro que nalgunha ocasión tivo que enfrontarse á necesidade de recuperar datos dende un dispositivo de almacenamento danado ou corrupto. Aínda que as principais distribucións Linux realizan análises de rutina para identificar e reparar inconsistencias nos sistemas de ficheiros, non é prevención, suficiente, xa que estas análises non son quen de detectar problemas de hardware que poden existir durante certo tempo ata os seus efectos seren notables para o usuario.

CENATIC publica unha convocatoria para o patrocinio de eventos de software libre

CENATIC patrocinará eventos da comunidade do software libre durante o ano 2010, conscientes de que estes eventos forman parte da vida das comunidades, e teñen unha enorme relevancia para elas.

Por iso, este ano farán unha dobre convocatoria de Patrocinios; unha agora en febreiro e outra en xullo. Isto lles permitirá recoller a totalidade das peticións de Patrocinio das diferentes comunidades e organizadores de eventos do mundo do software libre. Dunha forma máis aberta, con criterios iguais para todos, e nun mesmo período, poderase optar a ser patrocinado por CENATIC.

O pasado día 15 de febreiro, CENATIC publicou a primeira Convocatoria Xeral de CENATIC para patrocinar durante 2010 iniciativas de empresas e entidades no ámbito do software de fontes abertas.

Esta convocatoria está aberta á participación de persoas xurídicas, españolas ou estranxeiras, a título individual ou en agrupación ou unión temporal, con plena capacidade de obrar que non se atopen incursas nalgunha das prohibicións de contratar establecidas no artigo 20 da Lei de Contratos das Administracións Públicas que desenvolvan actividades relacionadas co impulso do uso do TIC no ámbito do Software de Fontes Abertas. As entidades que soliciten un patrocinio deberán estar ao corrente das súas obrigacións coa Administración Tributaria e coa Seguridade Social.

Creado o primeiro Grupo Empresarial para o Desenvolvemento do Open Source, S.A.

Baixo a marca Abanq G2 constituíuse o primeiro Grupo Empresarial para o Desenvolvemento do Open Source, S.A., que foi fundado por empresas españolas de software para a investigación, desenvolvemento e colaboración en proxectos informáticos relevantes para as Empresas e a Administración que ata agora estaban só ao alcance de grandes corporacións.

Trátase dun caso paradigmático da nova industria do software que vén. Si só falar de colaboración entre empresas de software resulta innovador, aínda o é máis un novo modelo de explotación do software baseado en open source. Como vantaxe fronte aos estándares da gran Industria informática (localizada principalmente en EE.UU.), o Grupo ofrece coñecemento e a posibilidade de transferilo como valor engadido e convertelo nun activo para as empresas usuarias.

Segundo recolle a nota de prensa de presentación, este novo Grupo xorde da unión de empresas locais de éxito, adopta a marca Abanq e desenvolveu as ferramentas de colaboración en liña para a consecución de grandes sistemas de xestión empresariais e para a Administración. A tecnoloxía Abanq supón, polo número de implantacións industriais e profesionais, un dos sistemas de xestión empresarial -ERP- máis importante do software totalmente libre.

Publicada a versión 1.4 da plataforma eBox

Logo de eBox

eBox Technologies anunciou onte a publicación da nova versión estable da súa plataforma eBox, servidor Linux dirixido á pequena e mediana empresa que pode actuar como pasarela de rede (gateway), xestor unificado de ameazas de seguridade (UTM), servidor de oficina, xestor da infraestrutura de rede, servidor de comunicacións unificadas ou unha combinación de todas elas.

Esta nova versión incorpora unha serie de melloras e novas funcionalidades. Así por primeira vez introduce opcións de SaaS, tales como a realización de copias de seguranza remotas ou chamadas VoIP de baixo custe a teléfonos móbiles e fixos de todo o mundo, convertendo a plataforma eBox nunha opción de servidor cada vez máis atractiva tanto para as pemes como para os provedores de servizos TIC enfocados ao mercado das pemes.

En palabras de Ignacio Correas, Director Xerente de eBox Technologies, “Agora non só ofrecemos unha completa funcionalidade de servidor e un mellor contorno para provedores TIC para prestación de servizos a través de eBox Control Center, senón que tamén se integran na plataforma unha serie de servizos de subscrición na nube, unindo nunha tecnoloxía común o potencial do código aberto, SaaS e computación na nube.

Pandora FMS 3.0. Sistema flexible de monitorización de sistemas

Logo de PandoraLogo de 4 longos meses de probas, o equipo de desenvolvemento de Pandora FMS comprácese en anunciar a publicación de Pandora FMS 3.0. Trátase dun sistema de monitorización flexible (FMS) de carácter xeral, para grandes contornos, baseado tanto en axentes como en monitorización remota, para todo tipo de sistemas Unix e Windows. Distribúese baixo a licenza GPLv2 e LGPLv2

Segundo indican os seus desenvolvedores, Pandora FMS é quen de detectar tanto se unha interfaz de rede caeu como se as accións de Google baixaron de 500$. É dicir, Pandora FMS pode monitorizar calquera cousa: sistemas operativos, servidores, aplicacións e sistemas hardware— tal como proxies, bases de datos, servidores web, VPN, routers, switches, procesos, servizos, acceso remoto a servidores, etc. todo integrado nunha arquitectura aberta e distribuída. Pandora FMS deseñouse para ser aberto, modular, multiplataforma e fácil de personalizar sen necesidade de ser un experto desenvolvedor.

Precisamente pola versatilidade do sistema, recomendan encarecidamente a lectura do manual de administración tanto para coñecer en detalle para que tipo de monitorización está deseñado e para cal non, como para coñecer como sacarlle o máximo rendemento ao aplicativo.

O 75% do código de Linux no 2009 proveu de desenvolvedores contratados

Kernel de LinuxNa recentemente realizada conferencia Linux.conf.au 2010, Jonathan Corbet, fundador do prestixioso sitio de noticias LWN.net e colaborador do kernel de Linux, amosou unha análise do código incluído no kernel de Linux entre Decembro do 2008 e Xaneiro do 2010, atopando que 75% deste código proviña de desenvolvedores pagados por grandes compañías, o que axuda a desbotar un dos mitos máis estendidos sobre software libre que asegura que os seus colaboradores son exclusivamente voluntarios que traballan só por amor aos demais nos seus tempos libres.

Desmiuzando os números, un 18% de Linux foi construído por desenvolvedores sen unha afiliación corporativa específica, o que suxire que son posibles voluntarios. Un 7% non puido ser clasificado, e o restante 75% do código provén de xente traballando para compañías específicas que lles pagaban para facelo.

Entre as empresas, Red Hat atópase no primeiro lugar cun 12%, seguido por Intel cun 8%, máis atrás IBM e Novell cun 6% cada un e Oracle con 3%. Isto deixa en claro que aínda que estas empresas compiten entre elas en diversas áreas, nada impide que poidan traballar nun proxecto común achegando o pouco que necesita cada unha e para recibir a acumulación do construído polos demais.

IX edición da Conferencia Internacional WhyFLOSS o vindeiro 18 de marzo en Madrid

A IX edición da WhyFLOSS Conference terá lugar o vindeiro día 18 de marzo na EOI – Escola Oficial de Negocios en Madrid. Esta conferencia é organizada un ano máis por Neurowork, contando co patrocinio de CENATIC e a colaboración da EOI como anfitrión. O seu obxectivo é divulgar as tecnoloxías libres TIC á comunidade en xeral, ben sexan empresas, organismos públicos ou profesionais.

A asistencia a esta conferencia é gratuíta previo rexistro.

A xornada dará comezo ás 9:00 coa inauguración da conferencia da man de Alejandro Sánchez Acosta, Director de Desenvolvemento de Negocio en Neurowork, quen dará paso ao relatorio Estratexia do Centro Nacional de Tecnoloxías Abertas CENATIC, onde Miguel Jaque, Director Xerente de CENATIC, presentará brevemente as liñas de actuación de CENATIC en materia de financiamento, axudas, concursos e proxectos para o ano 2010.

A continuación comezarán o resto de relatorios que se repartirán entre 4 eixos de contidos en función do público ao que van principalmente dirixidos, nomeadamente, eixo de innovación tecnolóxica, eixo empresa, eixo de administración pública e eixo negocio.

A axenda completa é a seguinte:

Eixo Innovación Tecnolóxica

  • 9:30: Infraestrutura de Software Libre en Caja de Guadalajara – Andrés Seco Hernández, Responsable de Comunicacións e Sistemas de Caja de Guadalajara.
  • 10:00: Software Libre para un Sahara Libre. Andrea Lapique, Vicepresidenta de Iniciativa Focus.

Nace Chamilo: novo software de e-learning creado pola comunidade de Dokeos

Logo do LMS ChamiloA empresa galega Contidos Dixitais, vén de informarnos do nacemento dun novo LMS, herdeiro directo de Dokeos, da man dunha Fundación denominada Chamilo.

Dokeos, é actualmente unha marca comercial pertencente a un único individuo. Dende hai un ano aproximadamente a comunidade de desenvolvedores de Dokeos vén facendo un enorme esforzo por compatibilizar o carácter de software libre de Dokeos LMS cos intereses do posuidor da marca. Ante a imposibilidade de compatibilizar ambos obxectivos, o 90% da comunidade actual de Dokeos, co obxectivo de garantir o acceso a un software de fontes abertas de calidade, que potencie o valor agregado da comunidade e non ligado a intereses partidistas, decidiu iniciar un novo proxecto de software libre recollendo o legado de Dokeos e sendo polo tanto o seu herdeiro directo.

Así constituíuse a Fundación Chamilo, unha asociación internacional con domicilio fiscal en Bélxica que aglutina empresas, universidades e particulares de todo o mundo. Esta asociación recolle o legado de Dokeos en termos de desenvolvemento e como proba da súa solidez e determinación, preséntase en sociedade lanzando, xa en versión estable, a súa propia adaptación de Dokeos denominada agora Chamilo 1.8.6.2 , existindo xa ademais unha liña de desenvolvemento cara o futuro Chamilo 2.0. Ambas liñas de traballo poden seguirse no xestor de proxectos de Chamilo.

Pax. 30 de 51« Primeiro...1020...2829303132...4050...Último »

Pin It on Pinterest