Actualidade

Un total de 517 resultado(s) para Empresa

Curso de iniciación ao software estatístico R

Cartel do curso de introdución a RA empresa Biostatech, spin-off de bioestatística da Universidade de Santiado de Compostela, organiza un curso de iniciación ao software estatístico R dirixido a profesionais e investigadores que requiran unha formación básica nesta ferramenta libre.

O curso terá lugar no Aulario Novoa Santos (aula 1), sito no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, durante os días 23, 24, 25 e 26 de setembro, en horario de 16:00 a 21:00 horas. O curso será impartido por Mónica López Ratón, licenciada en Matemáticas e Máster en Bioestatística pola USC, e contará con persoal de apoio para acadar unha formación completa e íntegra.

Nun total de 22 horas, 18 presenciais e 4 de traballos prácticos a través de plataforma web, presentarase de forma teórica e práctica un interesante programa a través do que o alumnado acadará as nocións básicas para poder empregar a potente ferramenta estatística R.

Cursos de servizos de seguridade corporativa e comunicación VoIP con software libre no CNTG

Imaxe do Centro de Novas Tecnoloxías de GaliciaO vindeiro luns 9 de setembro remata o prazo de inscrición de dous cursos organizados polo CNTG; configuración de servizos de seguridade corporativa con tecnoloxía baseada en software libre e o Seguridade en contornas VoIP.

O curso “Configuración de servizos de seguridade corporativa con tecnoloxía baseada en software libre” terá unha duración de 40 horas e impartirase do 30 de setembro ao 11 de outubro de luns a venres de 9:30 a 13:30 nas instalacións do CNTG. O obxectivo desta acción formativa consiste en que o alumno adquira os coñecementos e as habilidade técnicas necesarias para implantar un servidor proxy , un firewall e un sistema de prevención de intrusos nunha rede corporativa, todo con ferramentas libres. O curso vai dirixido a técnicos/as e administradores/as de rede con coñecementos de administración de servidores Linux.

O curso “Seguridade en contornas VoIP” terá tamén unha duración de 40 horas e impartirase de luns a venres de 9:30 a 13:30 dende o 23 de setembro ata o 4 de outubro. O obxectivo é dar a coñecer as arquitecturas de VoIP baseadas tanto en software libre como privativo; aprender a auditar a infraestrutura de comunicacións VoIP nunha contorna corporativa e coñecer como configurar de xeito seguro unha plataforma de VoIP, tanto CISCO como con Asterix. Está dirixido a persoal técnico da área de informática ou telecomunicacións con algunha experiencia en VoIP. En particular administradores de rede ou de sistemas ou profesionais con formación regrada nas áreas de telecomunicacións e informática. É recomendable estar en posesión dunha certificación CCNA ou equivalente doutros fabricantes.

Experiencia de éxito no uso de ownCloud pola OSL do CIXUG

Logotipo da OSL do CIXUGO pasado mes de maio, a raíz da última gran actualización do software ownCloud, publicamos un artigo dando conta das posibilidades que esta solución achega como alternativa aos problemas de privacidade e seguridade que presentan solucións privativas máis estendidas como os coñecidos servizos Dropbox ou Google Drive.

Captura de owncloud en galegoDesta volta, é a Oficina de Software Libre das universidades galegas (OSL do CIXUG) quen nos conta en primeira persoa a súa experiencia no uso de ownCloud como solución de almacenamento na nube ideal para o traballo de grupos dispersos xeograficamente.

Nese artigo a OSL comeza explicando cales foron os principais motivos que os levaron a escoller ownCloud, para a continuación relatar os principais beneficios que obtiveron co seu uso así como os principais cambios que tiveron que afrontar na súa forma de traballar.

Esta experiencia pode ser perfectamente extrapolable a calquera peme con necesidades de compartir ficheiros entre distintas localizacións físicas e con equipos de traballo distribuídos.

V Xornadas de Usuarios do software estatístico R

V Xornadas de usuarios de R - zaragoza 2013As V Xornadas de Usuarios do software estatístico R terán lugar en Zaragoza durante os días 12 e 13 de decembro de 2013, no Centro de Arte e Tecnoloxía de Zaragoza.

O obxectivo destas xornadas é promover o coñecemento do software estatístico R e as súas aplicacións servindo de punto de encontro dos usuarios deste software cada vez máis estendido entre a comunidade científica polas súas completas funcionalidades e polas vantaxes que proporciona respecto doutras solucións estatísticas privativas con custosas licenzas de uso. Ademais preténdese tamén fomentar o traballo colaborativo e multidisciplinar propio do ámbito da investigación e do software libre.

Estas xornadas están pois principalmente dirixidas a usuarios e entusiastas de R de todos os ámbitos, universidade, institutos de investigación, administracións públicas, empresa privada…

Seminario sobre virtualización e alta dispoñibilidade en Linux

Logotipo do CNTGO Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG) da Consellería de Traballo e Benestar organiza un seminario sobre virtualización e alta dispoñibilidade en Linux para o vindeiro luns 23 de maio de 9:30 a 13:30 horas que terá lugar nas instalacións do CNTG.

O seminario trasladará aos asistentes conceptos relativos á virtualización e alta dispoñibilidade: implantación de solucións de virtualización, balanceo de carga, xestión de recursos etc. É preciso inscribirse para poder asistir ao evento. A inscrición está aberta ata o día antes do seminario, o 22 de maio.

A xornada vai dirixida preferentemente a administradores/as e técnicos/as de sistemas e, en xeral, profesionais con coñecementos previos do sistema operativo Linux con interese en virtualización e alta dispoñibilidade.

IEBS lanza o primeiro Master especializado en Software Libre de Xestión e ERP Estendido

Logotipo da escola de negocios IEBSA escola de negocios IEBS vén de anunciar o lanzamento do primeiro master do mercado que aborda a xestión do software empresarial apoiado en ferramentas con licenza libre. Trátase do Master en Software Libre de Xestión: Open Source ERP II. O Master está dirixido a profesionais, emprendedores e recentemente titulados que aspiren a liderar os procesos de transformación e innovación das empresas do século XXI.

Os ERP (ou Enterprise Resource Planning, polas súas siglas en inglés) son sistemas de información utilizados para xestionar e automatizar os principais procesos de negocio empresariais. Na actualidade, estes sistemas evolucionaron cara a unha integración de procesos e funcións e o seu uso está a xeneralizarse en todo tipo de organizacións, en parte, grazas á irrupción de novas e innovadoras propostas en software libre.

O programa responde ás necesidades formativas de novos perfís profesionais, nunha era na que o software libre é unha realidade cada vez máis demandada no mundo empresarial, pero na que resulta difícil atopar a profesionais preparados capaces de implantalo con éxito.

Liberado o código fonte da plataforma datos.gob.es

Logotipo do portal datos.gob.esDatos.gob.es é o portal estatal no que se organiza e xestiona o catálogo de Información Pública, o punto único de acceso ao conxuntos de datos da Administración Xeral do Estado. O seu obxectivo prioritario é promover a publicación, mellorar o acceso e favorecer a reutilización da información pública correspondente á Administración Xeral do Estado. É a iniciativa estatal equivalente ao noso portal @bertos.

En coherencia coa política de reutilización da información pública e estendendo esta mesma política á reutilización do software, veñen de liberar, en colaboración con CENATIC, o código do proxecto no que se sustenta dita plataforma. A disposición de forma aberta deste desenvolvemento permite a calquera cidadán, organismo ou empresa facer duso el e crear así un espazo propio dedicado a Datos Abertos.

Seminario sobre axustes de rendemento en contornos Red Hat. Red Hat Performance Tuning.

Logotipo do CNTGO Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG) da Consellería de Traballo e Benestar organiza un seminario sobre axustes de rendemento Red Hat para o vindeiro luns 29 de abril de 16:30 a 20:00 horas que terá lugar nas instalacións do CNTG.

Durante o desenvolvemento da xornada trataranse os conceptos xerais e os fundamentos de “Red Hat performance tuning”, as ferramentas de medición e comprobación de optimizacións, tuning de CPU, de memoria, de rede, de almacenamento etc …

A xornada vai dirixida preferentemente a administradores/as e técnicos/as de sistemas e, en xeral, profesionais con coñecementos previos do sistema operativo Linux con interese en coñecer as metodoloxías de axuste de rendemento nun contorno Red Hat Linux.

Tegnix abre un proceso de selección de ata 13 profesionais para ampliación de negocio

Logotipo de TegnixTegnix é unha empresa galega que vén desenvolvendo a súa actividade como consultora altamente especializada en Software Libre dende o ano 2004, despregando proxectos tecnolóxicos como realizando accións formativas a través de Aula Tegnix con calidade certificada.

Agora mesmo está implicada nun proceso de ampliación de negocio na liña de formación en software libre para o que busca cubrir ata 13 prazas; un perfil de desenvolvemento de negocio e 12 docentes especializados en software libre.

Todas as persoas interesadas en algún dos postos deberán enviar o seu curriculum por correo electrónico en formato estándar ISO, como pode ser ODF ou PDF, ao enderezo rrhh@tegnix.com ou ben ao enderezo postal de Tegnix:

O software libre contribúe ao crecemento da economía europea

  • CENATIC publica un informe sobre o Impacto da reutilización do software de fontes abertas na Economía
  • O trinta e cinco por cento de todo o código das aplicacións informáticas en Europa xa é software libre reutilizado.
  • Reutilizar software de fontes abertas na Administración Pública non só xera importantes aforros, senón tamén maior colaboración e independencia tecnolóxica.
  • Gobernos como os de Galicia e Comunitat Valenciana xa informaron de importantes aforros pola reutilización e uso de software libre.

No día de onte publicouse o informe "Impacto da reutilización do software de fontes abertas na Economía" elaborado polo experto internacional Carlo Daffara en colaboración con investigadores de CENATIC, o Centro Nacional de Aplicación das TIC baseadas en Fontes Abertas, e que mostra por vez primeira en España os resultados da metodoloxía de análise sobre o impacto económico da reutilización de software.

En concreto, o informe mostra o impacto económico inmediato en termos de aforro e produtividade que se obtén ao reutilizar código aberto por parte da Administración Pública, e xestionar o seu mantemento e evolución a través de comunidades. Unha estimación á baixa destes efectos arroxa un resultado de 114.000 millóns de euros ao ano en aforros en Europa grazas a efectos como o aforro directo, a redución da taxa de fracaso nos proxectos, á melora dos custos de mantemento (que equivale ao 30% do mercado global de software e servizos), e o feito de que ao reverter estes aforros de forma interna en tecnoloxía, créase unha mellora en términos de produtividade e eficiencia de polo menos 342.000 millóns de euros anuais, o que constitúe unha contribución decisiva ao crecemento da economía europea.

Pax. 20 de 52« Primeiro...10...1819202122...304050...Último »

Pin It on Pinterest