Para axudar a construír unha cultura de ciencia aberta, a NASA está a defender a Iniciativa científica de código aberto (OSSI). Este é un programa integral de actividades para permitir e apoiar a evolución da ciencia cara á apertura, incluídos axustes de políticas, soporte para software libre e infraestrutura cibernética.

A NASA está a asumir un compromiso a longo prazo para construír unha comunidade científica aberta durante a próxima década.

“A ciencia de código aberto require un cambio cultural cara a un proceso científico máis inclusivo, transparente e colaborativo que acelerará o ritmo e a calidade do progreso científico.

Xunto con estes avances tecnolóxicos, as expectativas dos científicos e os usuarios comerciais e científicos dos datos públicos cambiaron. Recoñécese que a investigación financiada con fondos públicos e os datos subxacentes deben ser abertos e de fácil acceso para comunidades máis grandes de usuarios para apoiar a innovación…”

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This