Nova versión 4.0 de OsmAnd para dispositivos Android, na que engadiron novas funcións. Con OsmAnd poderemos visualizar e navegar con mapas libres de OpenStreetMap nos nosos dispositivos.

Novidades: novo tipo de subscricións, copia de seguridade e restauración na nube, opción de descargar curvas de nivel. Os tracks agora poden ser coloreados por altitude, velocidade ou pendente.

Melloras en “Planificar roteiro”, novos tipos de PDI, corrixíronse os fallos de navegación no transporte público e mellora dos algoritmos de procura, entre outras.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This