Como parte da súa Estratexia de Dixitalización, o goberno holandés lanzou a súa nova caixa de ferramentas de software libre, que inclúe información útil para que os funcionarios pasen ao software libre, así como unha plataforma de comunicación para comprometerse entre eles.

Por mor da Estratexia de Dixitalización Holandesa 2018-2021 (Nederlandse Digitaliseringstrategie 2018-2021, NDS) lanzada polo Secretario de Estado de Economía e Política Climática, o Ministro de Xustiza e Seguridade e o Secretario de Estado de Interior e Relacións do Reino, o 17 de abril de 2020 este último enviou unha carta á Cámara de Representantes sobre a liberación do código fonte por parte da administración pública e a aplicación do principio de “código aberto por defecto”.

Na carta, recoñece que, nalgúns casos, a liberación do código fonte podería chocar cos intereses da seguridade nacional ou a seguridade pública, así como prexudicar a necesaria confidencialidade dos métodos de traballo da administración. Con todo, apoia firmemente o principio de “diñeiro público, código público”, segundo o cal o software desenvolvido con fondos públicos debe volver á sociedade canto antes para ser compartido e reutilizado.

O equilibrio entre estas dúas necesidades creou a base da política do Secretario de Estado “Aberto, a menos que” (“Open, tenzij”). Tendo en conta o gran investimento necesario para liberar o código fonte existente, derivada da obrigación dos organismos públicos de examinar caso por caso se é permisible liberar o software, Knops recomenda pasar ao software libre, como solución para evitar eses custos legais e económicos.

Para achegar aos organismos públicos tanto ao software como á comunidade de software libre, e no marco da Estratexia de Dixitalización, o goberno lanzou así a caixa de ferramentas de software libre.

A primeira versión da plataforma baséase na idea de fortalecer unha comunidade entre os organismos da administración pública. Proporciona aos funcionarios información útil para pasarse ao software libre, abordando as compensacións entre o software libre e o propietario, así como os aspectos legais e económicos que hai detrás desta elección. Neste sentido, ofrece axuda práctica para navegar polo ámbito das licenzas e o desenvolvemento de software, xunto cun análise custo-beneficio dos custos previstos e os beneficios sociais asociados ao software libre.

Ademais, a caixa de ferramentas ofrece unha plataforma de comunicación para que os empregados da administración poidan poñerse en contacto entre si, establecendo un espazo para debates e preguntas e respostas, así como unha serie de grupos aos que unirse. Ata o de agora creáronse tres grupos. O máis popular é o chamado “comunidade de software libre”, que conta con 165 membros. Céntrase no debate sobre o que se necesita para que a política de “aberto, a menos que” se faga realidade. Cada un dos membros pode iniciar un fío e comentalo, así como facer preguntas aos demais membros.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This