Os cidadáns esperan que as súas administracións públicas ofrezan servizos dixitais que funcionen ben. Ata hai pouco, os concellos dos Países Baixos víanse freados na prestación destes servizos por sistemas fragmentados que non intercambiaban datos. Se unha solicitude dun cidadán requiría datos de dous sistemas, a falta de interoperabilidade facía que estes datos tivesen que duplicarse en varios sistemas e puidesen quedar desfasados. Os municipios holandeses uníronse para cambiar esta situación.

Estes municipios empezan a recoller os froitos do seu traballo iniciado hai anos. Os municipios neerlandeses empezaron a aplicar a nova norma API (Application Programmable Interface) para o traballo orientado aos casos desde 2021. Ao aplicar estas novas API, créase un vínculo estandarizado entre as solicitudes dos cidadáns e os sistemas municipais. Isto significa que os sistemas municipais poden falar o mesmo idioma e, por tanto, ser consultados co mesmo conxunto de API para diferentes solicitudes e conséguese a interoperabilidade entre sistemas. En efecto, créase unha única fonte, xa que os datos non teñen que duplicarse entre os sistemas. As API tamén normalizan a comunicación das decisións ao cidadán.

Con todo, unha norma non é boa sen unha implementación, e varios holandeses utilizaron o código aberto para desenvolver en colaboración a capa de datos e servizos de OpenZaak, que fai que a norma pase de ser unha especificación a unha realidade. OSOR falou con Lazo Bozarov, iniciador de OpenZaak e director de subministracións de servizos dixitais do Concello de Utrecht, sobre os motivos polos que os municipios decidiron crear unha comunidade ao redor de OpenZaak e o que gañaron:
“Antes de OpenZaak, colaborabamos con grandes empresas de software que producían software propietario. Non había transparencia. [OpenZaak] resolveu un problema que existía desde hai moito tempo. Decidimos aplicar novos principios arquitectónicos para recuperar o control dos datos que posuímos“.

Con todo, o interese do sector privado por desenvolver unha solución para o estándar era limitado, así que Bozarov traballou para crear unha comunidade de municipios que colaborasen no desenvolvemento dunha implementación de referencia. Isto converteríase en OpenZaak. Como norma aberta, calquera solución compatible pode utilizar as API.

OpenZaak desenvólvese nunha contorna de software libre baixo a licenza EUPL. O desenvolvemento común significa que os concellos teñen pleno control sobre o sistema e garanten que serve directamente ás necesidades dos municipios.

Ao ser software libre, outros municipios son libres de reutilizar o código nos seus propios proxectos ou adoptar o sistema eles mesmos. Bozarov e a Fundación para o Código Público alentan directamente isto, xa que podería apoiar o desenvolvemento do código e axudar tamén aos municipios non holandeses na súa transformación dixital. Con todo, Bozarov tamén advertiu que, aínda que a adopción de OpenZaak ofrece moitas oportunidades, require unha mentalidade diferente por parte dos concellos á dun proxecto de software típico no sector público, “necesita unha implicación activa e responsabilidade para manter a viabilidade do ecosistema”. Pero en conxunto, Bozarov saca unha conclusión positiva:
“Liberamos os nosos propios datos”.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This