Nova versión de OpenSSH, a 8.7, onde se agregou un modo de transferencia de datos experimental a scp usando o protocolo SFTP.

Novidades: en sftp-server implementa extensións SFTP para expandir os roteiros, que son necesarias para scp. A utilidade scp cambiou o comportamento ao copiar arquivos entre dous hosts remotos. Cando se utilizan rexistros DNS SSHFP para verificar claves, ssh agora verifica todos os rexistros coincidentes, non só os que conteñen un tipo específico de firma dixital, entre outras.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This