Os automóbiles autónomos revolucionarán a industria automotriz nun futuro próximo. Comma.ai, co seu software OpenPilot, busca facer que a condución sexa máis eficiente e segura.
Openpilot é un axente de condución independente de código aberto (con licenza MIT) que realiza control de cruceiro adaptativo (ACC) e asistencia de mantemento de carril (LKAS), tamén utiliza o bus CAN do vehículo para ler datos do radar e do tren motriz, tomar decisións e escribir mensaxes no bus para acelerar ou desacelerar o automóbil e virar o volante.
O código fonte de Openpilot está dispoñible en GitHub.

Pin It on Pinterest

Share This