Open EdTech é unha asociación que quere dotar ao mundo educativo de ferramentas libres para garantir unha educación baseada nunha tecnoloxía sostible, duradeira e de software libre.

Asociación Open EdTech

“A tecnoloxía educativa é o software e o hardware que apoia os procesos de ensino e aprendizaxe. A Tecnoloxía Educativa Aberta vai máis aló ao poñerse ao dispor de todos os educadores dunha maneira que promove a dispoñibilidade, a estandarización, a seguridade, a lonxevidade e a colaboración ao redor de melloras e servizos ao redor desa tecnoloxía. É a diferenza entre unha rede social propietaria e algo como o correo electrónico (que ninguén posúe e todo o mundo utiliza).”

A Asociación Open EdTech ten a visión de crer nunha educación de calidade que require dunha adaptación e colaboración constantes. Ten como misión:
– Ser a voz da tecnoloxía educativa aberta como solución preferida para a educación.
– Axudar a financiar o desenvolvemento e a promoción da tecnoloxía educativa aberta.

Open EdTech está intentando concienciar da problemática de usar servizos privativos que recopilan os datos dos usuarios, e das consecuencias que pode comportar se non se ten soberanía dixital.

Para pelexar contra estes problemas, ofrecen un ecosistema educativo libre para instalar nun servidor propio as seguintes ferramentas libres: Moodle, Nextcloud, WordPress e Etherpad, entre outras.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This