O software libre ten cada vez máis interese no plano político dos debates sobre política dixital nos últimos meses. Recentemente, a Comisión Europea creou unha “Open Source Programme Office” e expresou o seu apoio ao software libre como compoñente para cumprir a década dixital de Europa.

O 23 de xuño, Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior, pronunciou unhas palabras de benvida na conferencia de Lisboa sobre software libre. No seu discurso, destacou o papel do código aberto para unha transformación dixital resistente, aberta e innovadora.

O Comisario comezou o seu discurso de benvida afirmando que o software libre é un ben público que achega beneficios visibles á vida cotiá e a diversos sectores, desde o lecer e a saúde ata a fabricación e o transporte. As comunidades de software libre son cruciais para construír a infraestrutura necesaria para a transformación dixital, comparable ás pontes utilizadas para chegar aos nosos destinos, permitindo a innovación, o crecemento e as habilidades.

“Na década dixital, o software libre será un elemento crave para lograr a resiliencia e a soberanía dixital de Europa”, Thierry Breton.

Máis adiante, o Comisario falou dos beneficios do software libre mencionando a redución das barreiras de entrada para as pequenas empresas, a mellora da competencia no mercado e a neutralidade tecnolóxica. Segundo Breton, o panorama do software libre é diverso e non inclúe só o software, senón tamén o hardware, a electrónica, a impresión 3D e outras áreas. Terminou o seu discurso con palabras de agradecemento ás comunidades de software libre, que contribúen ao desenvolvemento tecnolóxico e ás competencias dixitais.

Non é a primeira vez que o Comisario Breton apoia o software libre como camiño cara a un futuro dixital: anteriormente, nun discurso na Open Source Policy Summit 2021, sinalou a profesionalización do software libre e que pasou de ser unha actividade de nicho a unha pedra angular da infraestrutura dixital.

Na semana seguinte, na OW2con, Thomas Gageik, Director de Solucións Empresariais Dixitais da Dirección Xeral de Informática da Comisión Europea, anunciou a intención de establecer novas normas relativas ao software libre, apenas un par de meses despois de crear a Open Source Programme Office na Comisión.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This