O profesor Manuel González Regal, do IES Xulián Magariños, ven de estrear Magasi CD, un CD orientado á ensinanza secundaria, que contén aplicacións ofimáticas e específicas para a docencia; todas elas baseadas en Software Libre. O CD xa foi distribuído entre o persoal de administración e os profesores do instituto, e agora faráselle entrega ao alumnado.

Outro punto de interés do software elixido foi a existencia de tradución á lingua galega, e inclusive algunha versión foi traducida polo propio Manuel G.Regal…

O Magasi CD estará dispoñible na web do centro dende o xoves 22 do mes de xuño

Máis información en Vieiros e AGNIX.

Pin It on Pinterest

Share This