Para os estudantes de enxeñería informática da Universidade de Lleida en España, ter acceso a un hardware de código aberto permítelles traballar en casa, reducindo o impacto do peche do Covid-19 nos seus estudos, dixo Albert Saiz Vela, profesor asistente da facultade de Enxeñería Eléctrica.

O ano pasado, o Dr. Saiz e os seus colegas revisaron o seu curso de electrónica dixital para estudantes de terceiro ano, centrándose no uso de hardware de software libre. Unha bolsa de 2500 euros da universidade axudoulles a construír taboleiros de adestramento para os seus estudantes. A produción leva tempo, así que en marzo só dous estudantes puideron traballar co novo hardware, e terminar a súa tese de licenciatura en casa.

Taboleiro de adestramento construído pola universidade de Lleida.

“Terminaron todas as súas tarefas en casa, sen ter que vir ao laboratorio”, comenta o Dr. Saiz.

Iso sería imposible noutros anos, explica, xa que o curso requiriría que os estudantes utilizasen hardware informático propietario na universidade.

A facultade ten agora 24 taboleiros de adestramento listos, o que significa que agora a maior parte dos estudantes, que son entre 30 e 35, poden continuar os seus estudos desta maneira.

Flexible e de baixo custo, nesa orde

Os novos taboleiros de adestramento de hardware aberto custan uns 25 euros, ou menos se se fabrican a escala, comentou o profesor asistente. Os estudantes teñen que combinar estes taboleiros con outro taboleiro de computadora de software libre de baixo custo (49 euros) fabricado por Alhambra Bits, unha empresa española dirixida por enxeñeiros de hardware con fortes lazos con universidades en España. A empresa ten a súa sede en Pinos del Valle, un pequeno pobo a un 40 km ao sur de Granada.

O próximo ano, o Dr. Saiz espera que os estudantes tamén poidan optar por traballar con placas máis baratas de TinyFPGA nos EE.UU.

O baixo custo é unha razón para elixir hardware de software libre, di o Sr. Saiz. Con todo, moito máis importante é o aumento da flexibilidade resultante, incluíndo a posibilidade de deixar aos estudantes traballar cando e onde queiran.

O software libre necesario para traballar con placas de computador de hardware programable (matrices de portas programables en campo ou FPGAs) está a mellorar gradualmente. Os exemplos inclúen o compilador coñecido como Yosys e o editor de deseño de hardware aberto IceStudio. Este último é un proxecto de software libre dirixido polo galardoado profesor Juan González Gómez da Universidade Rey Juan Carlos de Madrid.

O Dr. Saiz e outros publicaron varios artigos sobre o uso do hardware de código aberto na educación. Sen dúbida axudaría, di, que a Unión Europea financiase o desenvolvemento de hardware de código aberto para o seu uso nos laboratorios de informática das universidades e outras aulas: “Con algo de estímulo, estas ferramentas de software libre poden conquistar os laboratorios de toda a UE”.

Máis información na nova de joinup

Pin It on Pinterest

Share This