En 2018, o goberno italiano lanzou IO App, unha aplicación de código aberto que ten por obxecto reagrupar os servizos públicos e poñelos ao dispor dos cidadáns a través dunha aplicación centrada no usuario.

IO App forma parte da estratexia do goberno italiano para a dixitalización das administracións públicas. En particular, IO App está directamente vinculada á aplicación do Regulamento (UE) 2018/1724 polo que se establece un portal dixital único para proporcionar acceso á información, os procedementos, a asistencia e os servizos de solución de problemas.

Por conseguinte, o obxectivo da IO App é proporcionar un punto de acceso único fácil e intuitivo para varios servizos públicos tanto a nivel nacional como local.

Actualmente, a versión beta da app foi lanzada en iOS e Android cun número limitado de administracións públicas contribuíntes. O proxecto é de código aberto e todos os compoñentes e a documentación están dispoñibles en GitHub baixo unha licenza EUPL-1.2.

IO App permite ofrecer aos cidadáns varios servizos dixitais:
– Recepción de mensaxes das administracións públicas cunha opción de arquivo
– Centralizar os contactos dos servizos públicos nacionais e locais
– Recordatorios de prazos e actualizacións coa posibilidade de habilitar alertas en calendarios persoais
– Completar o pago de servizos e impostos. Os pagos son seguros e admítense múltiples métodos de pago (tarxetas de crédito, tarxetas de débito, PayPal, …)
– Recibir e almacenar documentos oficiais, recibos e certificados
– Compartir preferencias sobre servizos e medios de contacto desexados (notificación, correo electrónico, teléfono)

IO App permite ás administracións públicas beneficiarse das vantaxes deste punto de acceso único:
– A información de contacto dos cidadáns pode ser actualizada polos cidadáns e non só polas administracións públicas
– A comunicación cos cidadáns pode facerse a través do seu código fiscal, sen necesidade dunha dirección ou un número de teléfono de contacto
– Os documentos e pagos poden ser enviados ou solicitados a través da aplicación

Máis información na nova de joinup

Pin It on Pinterest

Share This