O proxecto Tchap creou unha nova ferramenta de comunicación cifrada de código aberto para os axentes públicos franceses co fin de mellorar a difusión da información e garantir a seguridade da rede de comunicacións do goberno francés.

Tchap

Na actualidade, só os axentes da administración central poden crear unha conta en Tchap, pero o código fonte da aplicación está dispoñible para calquera baixo unha licenza de código aberto. Gradualmente, o seu uso ampliarase a todos os membros das administracións francesas, incluídas as administracións rexionais e locais.

Segundo Jérôme Ploquin, director do proxecto Tchap na Dirección Interministerial de Asuntos Dixitais (DINUM), a administración francesa quixo:
“despregar un servizo de mensaxería que sexa seguro e que conteña as características profesionais adaptadas ao traballo dunha organización profesional ou dunha administración pública”.

Política pública sobre o software de código aberto

Desde o decenio de 2010, Francia elaborou unha detallada política de código aberto a fin de promover o desenvolvemento e a utilización de programas informáticos de código aberto nas administracións públicas centrais e locais de Francia.

A circular de Ayrault, do 19 de setembro de 2012, define as orientacións xerais para a utilización do software de código aberto na administración pública. Segundo o documento, o software de código aberto debe considerarse igual a outras solucións. Os clientes tamén evitarían un prezo elevado dos produtos.

En 2016, o Parlamento francés aprobou unha lei para unha república dixital que reforza a apertura dos datos públicos.

En 2017, o goberno francés publicou un decreto que establece a lista de licenzas de código aberto que poden utilizar as administracións públicas.

Máis recentemente, en maio de 2018, a administración francesa publicou a súa “Política de contribución do Estado ao software libre”. Esta política fomenta o uso de software de código aberto na administración mediante a definición de directrices para os axentes públicos que tratan de contribuír ás solucións de código aberto creadas por terceiros e á publicación de novo software.

Soberanía dixital

A cuestión da soberanía dixital estivo no centro do desenvolvemento e a implementación do servizo Tchap. En maio de 2019, o Senado francés creou unha comisión de investigación sobre a soberanía dixital. A comisión publicou un informe o 1 de outubro de 2019 con cinco recomendacións ao goberno francés:
– Definición dunha Estratexia Nacional Dixital;
– Preparación dunha lei sobre a soberanía dixital;
– Protección dos datos persoais, así como dos datos estratéxicos;
– Elaboración dunha regulamentación sectorial sobre as cuestións dixitais, tanto a nivel nacional como da Unión Europea;
– Compartir as posicións de Francia en materia de soberanía dixital nas institucións internacionais e fomentar a innovación.

Ao desenvolver o servizo Tchap, a DINUM aliñouse cos principios da soberanía dixital ao optar pola centralización do almacenamento de datos a través de servidores propios.

A elección do código aberto, Riot Matrix

O servizo de mensaxería Tchap funciona coa solución de código aberto Riot/Matrix. A elección de utilizar software de código aberto foi o resultado dunha exitosa análise comparativa de varias solucións de software, avaliando criterios como o prezo, as características tecnolóxicas e as garantías de seguridade.

Riot proporcionou a infraestrutura para a rede de comunicacións recentemente desenvolvida e Matrix funcionou como un protocolo de comunicación asegurando a interoperabilidade da solución no seu conxunto. Ademais, o uso de Matrix permite unha mellor personalización de Tchap e abre novas posibilidades de desenvolvemento continuo.

Máis información na nova de joinup

Pin It on Pinterest

Share This