O estado alemán de Schleswig-Holstein dixo que a cooperación nacional e internacional entre os servizos públicos e outros é a clave do éxito no cambio ao software libre.

O goberno do estado publicou a súa estratexia de software libre en xuño, presentándoa como unha combinación dunha resposta aos cambiantes modelos de negocio dos vendedores de software, e un enfoque estratéxico nos datos, á sustentabilidade e á soberanía tecnolóxica.

Schleswig-Holstein planea recorrer cada vez máis a alternativas de software libre. Con todo, explican:
“Schleswig-Holstein non pode por si só cambiar de solucións de software gobernamental propietario, e non parece ter sentido desvincular o desenvolvemento de software para os servizos públicos en Schleswig-Holstein das accións doutros estados federais e do goberno federal”.

Por tanto, o Estado ten como obxectivo crear unha rede de organizacións asociadas centradas no software libre, incluídos os servizos públicos nacionais e internacionais, expertos, empresas de software e centros de datos, e cooperar cada vez máis coas comunidades de software libre.

Schleswig-Holstein di que compartirá cada vez máis o seu propio software como código aberto. Este ano, planea compartir polo menos dez aplicacións gobernamentais desta maneira.

A estratexia enumera tres obxectivos máis:
– poñer a disposición unha plataforma en liña para a colaboración e o intercambio do software libre do estado;

– un proxecto piloto sobre o uso do formato de documento aberto e o uso de LibreOffice;
– o uso crecente de fontes abertas no centro de datos estatal (Dataport).

Unha lista de alternativas de software libre que se utilizan cada vez máis no estado de Schleswig-Holstein.

Cando sexa posible, ou cando se requiran novos contratos, o estado preferirá utilizar software libre, o goberno dixo:
“A estratexia é asegurar un servizo público moderno e eficiente.”

Eficiencia enerxética

A soberanía dixital e a TI sostible (ou TI verde) están estreitamente relacionadas co software libre, dixo o goberno de Schleswig-Holstein.

Define a soberanía dixital como a capacidade dos individuos e as institucións para exercer as súas funcións no mundo dixital de forma independente, segura e con autodeterminación:
“Unha administración soberana só é posible se o procesamento dos datos pode facerse transparente en tempos de crecente dixitalización”.

O software libre tamén permitirá ao Estado centrarse na eficiencia enerxética e na redución das emisións de gases de efecto invernadoiro. O documento sinala unha proba da axencia ambiental alemá, que mostra como un programa de procesador de textos propietario require 3,5 veces máis enerxía que unha alternativa de código aberto.

O anuncio da estratexia foi planeado orixinalmente para marzo. A publicación pospúxose dúas veces. A finais de xuño, o Diet’s Finance Committee do estado recomendou tomar nota do informe “sen discusión”.

Máis información:
no documento oficial da estratexia de software libre
na nova de joinup

Pin It on Pinterest

Share This